Ode aan het dorp: ‘Ik ga nooit meer weg uit Achtmaal’

ACHTMAAL – Anja Bink (37) woont al bijna haar hele leven in Achtmaal. Ze is er geboren en getogen. Een paar jaar is ze weggeweest, om samen te gaan wonen met haar toenmalige partner, maar toen die relatie werd verbroken kwam ze terug. “En ik ga er ook nooit meer weg,” lacht ze vrolijk.

Anja is een echte Achtmaalse, nergens anders in gemeente Zundert zou ze willen wonen. “Achtmaal is een echt dorp. Ik hoor wel eens dat je, als je van buiten komt, er moeilijk tussen komt,” legt Anja uit. Dat kan ze zich ook wel voorstellen, maar voor haar is dat één van de dingen die haar zo trekken. “Het is heel erg ons kent ons. Zowel jong als oud kent elkaar goed en iedereen gaat ook gezellig met elkaar om. Je kunt altijd een praatje met elkaar maken en je doet alles samen. Denk bijvoorbeeld aan de dorpsbarbecue, heel het dorp is dan op straat te vinden.

Je komt dan ook wel met vrienden, maar dat mengt zich vervolgens ook allemaal, waardoor je, naar mijn idee, niet echt groepjes meer hebt. Iedereen hoort erbij. Dat vind ik heel fijn.”

Niet alleen op het dorp is ze gek, maar ook op de omgeving van het dorp. Als haar gevraagd wordt wat haar favoriete plekje is, verwijst ze direct naar een van de theekoepeltjes op de Oude Buisse Heide. “Toen corona begon heb ik er de gewoonte van gemaakt om iedere dag te gaan wandelen. Dat kan hier natuurlijk geweldig, de natuur hier is prachtig.”

Nieuwbouw Achtmaal komt in zicht

ACHTMAAL – Voor de inwoners van Achtmaal is het een belangrijk moment: de vaststelling van het bestemmingsplan ZuidRand Achtmaal dat de weg vrijmaakt voor de bouw van veertig nieuwe woningen aan de zuidrand van het dorp. Tijdens de raadsvergadering komende dinsdag is het zover.

Heel spannend zal het allemaal niet worden. Afgelopen maand nog spraken alle fracties in de raad zich al positief uit over het bestemmingsplan waarop ook geen enkele zienswijze binnenkwam. Aan de totstandkoming van het bestemmingsplan ZuidRand Achtmaal is dan ook een heel traject voorafgegaan. Achtmaal is een kleine kern in een landelijk omgeving. Kleine kernen kunnen vaker te maken hebben met leefbaarheidsproblemen. Om deze problemen voor te zijn, stelde de Gemeente Zundert reeds in 2008 een dorpsontwikkelingsplan (DOP) voor Achtmaal vast. Dit DOP is door vertaald naar de structuurvisie Kern Achtmaal 2025. In de structuurvisie is de ontwikkelingsrichting aangegeven voor de kern. De locatie ZuidRand is opgenomen als ontwikkellocatie voor wonen.

Zuidrand

Achtmaal is niet in één richting gegroeid, maar rondom uitgebreid. Dit gegeven vormde voor de Gemeente Zundert een belangrijk aandachtspunt om de uitbreidingsrichting voor de kern Achtmaal vast te leggen aan de zuidrand van Achtmaal. De uitbreiding van de zuidrand vormt in de ogen van de Gemeente Zundert een belangrijk onderdeel voor een goede afronding van de dorpskern, waarbij aangesloten wordt op de reeds gerealiseerde woningbouwontwikkeling aan de Timberwolfstraat-Tessevijverstraat.

Leefbaarheid

Op de locatie ZuidRand verrijzen straks om 40 grondgebonden woningen: 9 rijwoningen, 16 twee-onder-een-kapwoningen, 6 levensloopbestendige woningen, 1 geschakelde woning en 8 vrijstaande woningen. Door de toevoeging van deze 40 woningen kan volgens de Gemeente Zundert invulling gegeven worden aan de actuele vraag naar woningen in de kern van Achtmaal voor een langere periode. De komst van de woningen is vooral belangrijk met het oog op de leefbaarheid, voor de kleine kern Achtmaal een hot item.

Corsobouwplaats

Enige puntje van zorg is de aan de Griendweg gelegen corsobouwplaats van buurtschap Achtmaal, in de directe omgeving van het plangebied aanwezig. Deze corsobouwplaats zou wel eens voor overlast kunnen zorgen, zo vreest de fractie D66. De plaatsing van een aaneengesloten rij in de groenstrook, als een soort buffer, zou volgens de fractie wat dat betreft soelaas kunnen bieden. Een idee waar wethouder Patrick Kok niet bij voorbaat onwelwillend tegenover staat. Al stelt hij hierbij dat er volgens de richtlijnen geen overlast zou moeten zijn. De eventuele plaatsing van een bomenrij zou dan vooral vanuit visueel oogpunt wenselijk zijn, vermoedt hij, zonder hierover toezeggingen te willen doen. De wethouder is hoe dan ook blij met het plan dat verder wordt ontwikkeld door SoMa Vastgoed BV, het gezamenlijke bedrijf van Somium Real Estate uit Rijsbergen en Maas-Jacobs uit Zundert. De voorlopige planning is ambitieus. In oktober van dit jaar zou de grond bouwrijp kunnen zijn en zou er kunnen worden gestart met de verkoop van de woningen. In mei 2022 kan dan de schop de grond in.

Sfeerbeeld van het nieuwbouwproject. IMPRESSIE ARCHITECTEN BURO SCHOENMAKERS

Oscar nominatie voor het Agmaols Cabaret

ACHTMAAL – Voor het eerst in 46 jaar stond het Agmaols Cabaret in 2021 niet op de planken voor jullie. Ondenkbaar dat het Agmaols cabaret stil blijft zitten. Dat hebben we dan ook zeker niet gedaan. We willen jullie immers laten lachen.

Wij vonden het lastig om uit al die stukjes , waar zo om gelachen is, een keuze te maken. Het cabaret zou het cabaret niet zijn als het niet gelukt was.

Volledig coronaproof hebben we een film gemaakt met beelden uit de oude doos, er zitten nog nooit eerder vertoonde beelden bij en als rode draad geven drie oudjes hun commentaar. Dat is echt lachen. De film is online te bekijken.

Ga hiervoor naar de Website van Carnavalsvereniging de Goudpoepers www.cvdegoudpoepers.nl Ook zal de link op diverse Facebook pagina’s te vinden zijn. Kom je er zelf niet uit trek dan gerust je zoon, dochter, kleinkind of buurvrouw aan hun jas om je uit de nood te helpen.

Zo vaak als je wil

Het Agmaols Cabaret zorgt ervoor dat je lachspieren in deze corona tijd getraind blijven. Ga dus naar de site zodat je er ook over mee kan praten. Zeker niet onbelangrijk; je hoeft niet te stressen, de film zal tot onze eerst volgende voorstelling te zien zijn. Je kan hem dan ook kijken zo vaak als je wil. Pak gerust een bakske koffie en een lekkere koek en geniet.

We moeten het helaas zonder jullie applaus doen maar we zijn wel benieuwd naar jullie reacties.

Het Agmaols Cabaret wenst jullie veel kijk plezier.

Alternatief sausje over carnavalsactiviteiten in gemeente Zundert

ZUNDERT – Het ‘old skool’ vieren van het carnavalsfeest is dit jaar vanwege het coronavirus helaas niet mogelijk. De echte leutliefhebbers laten zich er echter niet door uit het veld slaan. In de verschillende kernen van de gemeente Zundert zijn dan ook uiteenlopende initiatieven uitgerold om op alternatieve wijze toch nog te kunnen genieten van het carnavalssfeertje.

Zo wordt komende zaterdag in Rijsbergen (Aopelaand), waar deze carnavalseditie het motto ‘Ziedut zitte?’ wordt gehanteerd, voor de kinderen om 14.11 uur gestart met het grote online Gataopkesbal. Na deze grote viering in de middag is er ‘s avonds om 19:11 de traditionele sleuteloverdracht waarbij de Prins de sleutel van het Aopelaand van de burgemeester (online) overhandigd krijgt en het carnaval opent. Zondag om 15.11 uur vindt de online prijsuitreiking van de Straat- en Huisversierwedstrijd plaats. ’s Avonds om 19.11 uur is het vervolgens tijd voor de enige echte online Aopelaanders Quiz, waarbij duidelijk zal moeten worden wie het meeste weet van het carnavalsfeest en wie er over de grootste carnavalskennis beschikt.

Gataopkes

Op de maandagochtend zijn Jan-Knillis I en zijn leutteam uitgenodigd om om 11.00 uur aan te schuiven bij Baronie TV, hetgeen via de televisie en internet natuurlijk te volgen valt. In de middag is om 15.11 de prijsuitreiking van de kleurplatenwedstrijd voor de Gataopkes. Om 19.11 uur staat de prijsuitreiking van de puzzel uit de carnavalskrant Dun Aopelaander op het programma. Dinsdag ten slotte is de afsluiting van het alternatieve carnavalsfeest in ’t Aopelaand. Om 15.11 uur worden dan de prijzen uitgereikt voor de meest carnavaleske filmpjes die de Gataopkes hebben gemaakt. De officiële sluiting van het carnavalsfeest is om 19.11 uur, waarbij ook het motto voor carnaval 2022 bekend zal worden gemaakt.

Grote Banaonaoze Bingo

CV De Banaonblussers zorgt ervoor dat ook in Zundert (Banaonblussersrijk) carnaval niet onopgemerkt voorbijgaat dit jaar. Kinderen kunnen aan de slag met leuke kleurplaten waarmee zij – als ze deze voor het raam hangen – ook nog eens leuke prijzen kunnen winnen. Traditiegetrouw krijgen bewoners van De Willaert weer fruitmanden. Klapstuk is de Grote Banaonaoze Bingo die komende zaterdag in samenwerking met CV De Zaantaoze uit Wernhout (Zaantaozelaant) wordt gehouden. Deze carnavalsmuziekbingo begint om 17.00 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur.

Fruitmandje

CV De Zaantaoze heeft uiteraard ook nog wat ‘eigen’ zaken geregeld voor de achterban. Zo gaat de Raad van Elf onder leiding van prinses Eline I vrijdagmiddag en zaterdagochtend langs alle ouderen en zieken van Wernhout om daar een fruitmandje voor de deur te zetten. Zo kunnen de raadsleden toch nog feestend door het dorp, het carnavalsvirus meekrijgen en krijgen de ouderen en zieken de aandacht die ze verdienen. Onder het motto ‘We zen dur vur mekaore!’ wil CV De Zaantaoze eraan bijdragen dat iedereen aan elkaar blijft denken in deze onzekere tijd. Daarom heeft zij een speciale stok kaarten laten maken om een gezellig een spel te kunnen spelen met elkaar. Verder is er een prijs voor degene die zijn of haar huis tijdens carnaval heeft mooist heeft versierd.

Goudpoeperkes

In Achtmaal (De Gouwe Stad) wordt vrijdag het jaarlijkse ziekenbezoek aan bejaarden en mindervaliden afgelegd, uiteraard op gepaste afstand. Op carnavalsdinsdag wordt er via Ons West-Brabant een optreden van het Agmaols Cabaret uitgezonden. Voor de kleine Goudpoeperkes tot slot is er een kleurwedstrijd. De kleurplaat is op te halen bij buurtsuper Coop Van Bedaf of kan gedownload via cvdegoudpoepers.nl/nieuws/kleur-wedstrijd/.

Alles onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en eventuele aanvullingen. Surf voor meer informatie naar https://www.facebook.com/Aopelaand/https://www.facebook.com/banaonblussers/https://www.facebook.com/cvdegoudpoepers en https://www.facebook.com/cvdezaantaoze