Zundertse wethouder Ellie Kools zweert bij samenwerking: ‘Elkaar helpen, zo sta ik in het leven’

ZUNDERT – In het na de gemeenteraadsverkiezingen geformeerde college is wethouder Ellie Kools-Hereijgers een van de nieuwelingen. “Ik wil me altijd inzetten voor mensen en dit paste helemaal in het plaatje,” zegt de voormalige fractievoorzitter van ONPL. “Zo sta ik in het leven: elkaar helpen vind ik heel belangrijk.”

Ellie Kools – ‘getrouwd, twee kinderen en vier kleinkinderen waar ik heel trots op ben’ – runde tot voor kort samen met haar man een varkenshouderij in Achtmaal. In die tijd werd ze door de ZLTO benaderd om de belangen van de ondernemers te behartigen. “In die hoedanigheid vertegenwoordigde ik de ZLTO ik in landelijke overleggen. Van het één kwam het onder. Zo raakte ik betrokken bij de Dorpsraad Achtmaal. Hiernaast behoorde ik tot de achterban van wat toentertijd nog de politieke partij Agrarisch Belang was. Ik wilde het geluid van de ondernemer laten horen. Na de gemeenteraadsverkiezingen twaalf jaar geleden belandde ik namens Agrarisch Belang met voorkeursstemmen in de gemeenteraad. Voor mij aanvankelijk een schok, maar het beviel eigenlijk wel goed. Ook in de raad kon ik opkomen voor de belangen van de ondernemer. De partij onderging medio 2013 overigens wel een naamsverandering en ging verder als Ondernemend Platteland (ONPL). Zundert is een echt ondernemende gemeente en niet alleen agrarisch.”

Boerenverstand

“De uitslagen van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen waren verassend,” vervolgt ze. “ONPL scoorde heel goed, in Achtmaal stemde meer dan zestig procent van de kiezers op onze partij. Het gezonde boerenverstand en de nuchterheid bij ONPL heeft mensen blijkbaar aangesproken.” De invulling van het wethouderschap door Ellie Kools werd hierna als een logische stap gezien. “De portefeuille, met als onderdelen ruimtelijke ordening, water, openbare werken en openbaar groen, past ook bij mij. Zo ben ik onder meer betrokken bij Vitaal Buitengebied en de Omgevingswet die eraan komt. Daar moet veel energie in worden gestoken. Ik ben ervan overtuigd dat we als overheid samen met onze ondernemers mooie resultaten kunnen boeken. Bij hen zit ook veel kennis en energie.”

Netwerk

“Van tevoren had ik nooit bedacht dat ik wethouder zou worden,” aldus Ellie Kools. “Met het stoppen van de varkenshouderij ging er een deur dicht, door de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen ging er echter ook weer een deur open. Ook de achterban vond het tijd dat ik deze stap ging zetten. Ik wil me altijd inzetten voor mensen en dit paste helemaal in het plaatje. Zo sta ik in het leven: elkaar helpen vind ik heel belangrijk. Ik ben jarenlang gemeenteraadslid geweest, als lid van het college zit ik nu aan de andere kant. Dat betekent onder andere dat je je netwerk meer kunt gebruiken om invloed uit te oefenen op bepaalde beleidsdoelen en dat kun je als raad niet. Ik weet uit eigen ervaring: als ondernemer ben je allergisch voor alles wat je krijgt opgelegd. Daarom wil ik vooral samen met elkaar optrekken. Als we straks vier jaar verder zijn, hoop ik dat mensen zullen zeggen: ‘Er wordt mét ons gepraat en niet óver ons. We doen het samen.”

Parttime

Ellie Kools is parttime als wethouder aan de slag gegaan. “Ik probeer één dag in de week vrij te houden voor mijn kleinkinderen, maar ik weet ook: als wethouder sta je altijd ‘aan’. Je kunt niet zeggen: ‘Vandaag ben ik even geen wethouder’. Maar eigenlijk weet ik niet beter. Ik ben van huis uit ondernemer en heb altijd met gemak tachtig uur per week gemaakt. Ook op zondag ging het werk gewoon door. Mijn hart ligt hier, ik ben geboren en getogen in Zundert. Als buitenmens vertoef ik graag in het buitengebied, maar ik geniet er ook van om door de Molenstraat of Bavostraat te lopen. Plus ik vind het heerlijk om een terrasje te pakken. Dat heeft ook een belangrijk voordeel: je hoort meteen wat er in de samenleving speelt.”