Achtmaal

Achtmaal (Brabants: Achmaol) is een dorp binnen de gemeente Zundert in de provincie Noord-Brabant. Ten noorden van Achtmaal ligt het dorp Zundert, ten zuiden daarvan ligt België.

Bij Achtmaal ligt de Buissche Heide, een natuurreservaat dat in 1945 door de destijds in Zundert wonende Henriëtte Roland Holst aan de vereniging Natuurmonumenten werd geschonken. Onderdeel van het buitenverblijf van de familie Roland Holst is De Buissche Hoeve, een langgevelboerderij uit 1809. De hoeve is een Rijksmonument, dit betekent dat het in originele staat wordt gehouden. De boer houdt op ecologische wijze veertig Blondes d’Aquitaine als vleeskoeien. Recent is een oude theekoepel herbouwd.

In het zuiden van het landgoed zijn dennen- en loofbossen. Door de ouderdom van de dikke, grove dennen doet het bos natuurlijk aan, hoewel de bomen voor houtproductie zijn aangeplant. Het natuurgerichte beheer van Natuurmonumenten vergroot de natuurwaarde: loofbomen mogen uitgroeien en dood hout mag blijven liggen. In het bos broeden zangvogels en spechten.

Het noorden van de oude Buissche Heide bestaat uit heide met vennen. De meeste heide is in het verleden ontgonnen tot landbouwgrond. Daardoor komt de korhoen hier nu niet meer voor. Dieren die u nog wel op de heide kunt aantreffen zijn de wulp en de levendbarende hagedis. De boomvalk jaagt op de talloze libellen boven de vennen. Sommige heidevennen worden omringd door gagel. In het voorjaar bloeien op de heide snavelbies, veenpluis en zonnedauw. Ook kunt u dan concerten van groene kikkers horen. De Buissche Hoeve is opgetrokken in rode baksteen en ingemetseld in de kopse gevels. De ramen hebben kleine roedeverdelingen met luiken. Het zadeldak heeft aan de voorzijde betonpannen en aan de achterzijde vlakke mulderpannen.
Een gedeelte van de woonboerderij was vroeger gereserveerd als ‘Heerkamer’, een gastkamer. Deze kamer heeft ook dienst gedaan als jachtkamer. Ook nu nog ontvangt Natuurmonumenten hier haar gasten. In deze Heerkame’ zijn de originele tegels, de schouw en wandkasten nog aanwezig.
Aan de zuidkant van Achtmaal ligt de grens met België.

Achtmaal heeft nog een eigen Rabobank dependance, een eigen servicepunt van TNT Post, en een uitleenpost van de bibliotheek wat vrij uniek is voor een dorp van deze grootte.

De parochie Achtmaal is sinds 1862 een afsplitsing van Groot Zundert. Achtmaal heeft ca. 1.700 inwoners (2010).

Wil u hiertussen staan? Mail dan naar info@achtmaal.info