Vier Koninklijke Onderscheidingen bij Lintjesregen in gemeente Zundert

ZUNDERT – Johan van Bergen uit Achtmaal en Cor Roelands-Backx, Ton Franken en Gidie Winkenius uit Zundert mogen zich voortaan lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Tijdens de Lintjesregen, traditiegetrouw een dag voor Koningsdag, verraste burgemeester Joyce Vermue de gedecoreerden in de ochtend bij de voordeur met deze mededeling.

De vier gedecoreerden ontvangen een lintje vanwege hun verdiensten voor de samenleving. De burgemeester omschrijft de jaarlijkse Lintjesregen als een van de hoogtepunten van het jaar. “Het is hét moment om de mensen die onze gemeenschap kleur geven, te waarderen en in het zonnetje te zetten. Het is namelijk soms onvoorstelbaar wat voor taken deze mensen op zich nemen en hoe zij zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens en omgeving. Dat is iets om trots op te zijn.”

Johan van Bergen

Johan van Bergen (65) uit Achtmaal geldt als een echte onderwijsman. Sinds 2004 is hij mede-initiatiefnemer en voorzitter van stichting Marent. Deze stichting heeft twee scholen opgericht in de armste wijken van Gambia. Naast onderwijs verzorgt de stichting ook medische hulp en voedsel. Van Bergen heeft hiernaast ruim vijftien jaar verschillende bestuursfuncties vervuld bij muziekvereniging Sint Martinus Achtmaal. Naast het bespelen van de trombone zorgt hij voor financiën en sponsoring en is hij betrokken bij het muziekonderwijs op de basisschool. Bij dorpshuis De Nachtegaal is hij sinds 2017 lid van het bestuur, waar hij veel contact heeft met partners en gebruikers. Daarnaast zet hij zich in voor zijn geloofsgemeenschap, onder meer via het verzorgen van het parochieblad en het geven van lezingen tijdens vieringen.

Cor Roelands-Backx

Cor Roelands-Backx (78) uit Zundert heeft een groot hart voor haar medemens en zet zich hier onvoorwaardelijk voor in. Ze is sinds 1995 mantelzorger voor diverse mensen uit haar omgeving. Het startte met de mantelzorg voor haar buren. Sindsdien zet ze zich als vrijwilliger van Avoord belangeloos in voor de ruim 200 bewoners van dit woonzorgcentrum. Vanaf 2010 hielp ze ook haar ex-werkgeefster tot haar overlijden. Tot slot assisteert ze het bestuur van KBO Sint Trudo, afdeling Zundert.

Ton Franken

In de gemeente Zundert kan niemand om Ton Franken (76) heen. Hij is betrokken in allerlei facetten. Als Sinterklaas heeft hij ruim 31 jaar gezicht gegeven aan het Sinterklaasfeest in Zundert en Klein Zundert. In diezelfde periode was hij bestuurslid van het Sint Nicolaas Comité. Bij woonstichting Margriet van de Laer vervult hij inmiddels meer dan 40 jaar de functie van secretaris. Franken heeft een muzikaal hart en dirigeert twee muziekkoren. Dit doet hij sinds 1991 bij gemengd koor Sint Cecilia in Zundert en sinds 2008 bij gemengd koor Voluntate. Tussen 2003 en 2016 zat hij als secretaris en vice-voorzitter in het bestuur van de (voormalige) parochie H. Trudo in Zundert, waar hij vieringen organiseerde en het beleid van de parochie mee uitzette. Tot slot was Franken voorzitter van Terre des Hommes Zundert totdat deze organisatie werd opgeheven.

Gidie Winkenius

Gidie Winkenius (64) uit Zundert ten slotte wordt geroemd als een verenigingsmens in hart en nieren. Als hoofdpiet (35 jaar) en lid van bestuur (15 jaar) bij het Sint Nicolaas Comité Zundert Klein Zundert heeft hij een grote rol gespeeld in het Sinterklaasfeest van de twee dorpen. Hij stond aan de wieg van Stichting Repelsteeltje, een theaterproductie voor jongeren uit Zundert. Hij is 14 jaar lid van bestuur geweest en zodoende betrokken bij het organiseren van voorstellingen en aanmoedigen van jongeren. Als voorzitter van de activiteitencommissie van Stichting Buurtschap Klein Zundert organiseerde hij vele activiteiten en hielp hij met de wagen voor het jaarlijkse corso. Een rol in het bestuur van stichting Corso Zundert kon niet uitblijven, waar hij als portefeuillehouder optocht en tentoonstelling de optocht in goede banen leidde.

Ronkende trekkers nemen Achtmaal in

ACHTMAAL – Na twee stille coronajaren vindt dit weekend in Achtmaal eindelijk weer een grote tractorpulling plaats. Het is de twintigste van de stichting de Achtmaalse Pullers.

Traditiegetrouw trapt de Trekkertrek zaterdag 23 april al af met de Mega Pulling Party. Vanaf 21.00 uur treden in de feesttent op het festivalterrein aan de Achtmaalseweg 143 DJ Gijs, DJ Willem en DJ Hex afbraakwerken op. Entree: 5 euro.

Eerste wedstrijd

Zondag vanaf 10.00 uur is het aan de tractoren. Tijdens wat de eerste grote pullingwedstrijd van het seizoen is, meten zij de krachten met elkaar. Een evenement waar de liefhebber zijn hart kan ophalen, maar waar ook veel te doen is voor wie minder heeft met ronkende tractoren. Ook voor kinderen.

Na afloop is er een afterparty met DJ A3 manmanman en DJ Tinus.

Politiek is enthousiast over idee uit Achtmaal voor multifunctioneel terrein

ZUNDERT – Het initiatief van een groep inwoners van Achtmaal om hun dorp te verrijken met een nieuw multifunctioneel terrein, krijgt de handen van de politiek in Zundert op elkaar. Dat bleek dinsdag tijdens de Rondevergadering.

Eind 2021 kwam er een burgerinitiatief uit Achtmaal binnen bij de gemeente Zundert. Een groep inwoners wil bij de voetbalvereniging een multifunctioneel terrein aanleggen waar alle verenigingen en organisaties gebruik van kunnen maken. En waar ook plek is voor een nieuwe corsobouwplaats voor Buurtschap Achtmaal.

Opdracht raad

Om het idee van de grond te laten komen, moeten de Zundertse politici officieel aan burgemeester en wethouders de opdracht geven om samen met de initiatiefnemers één en ander verder uit te werken tot een advies dat vervolgens aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Dinsdagavond werd de vraag gesteld in hoeverre de Zundertse politiek die opdracht wil geven. Het antwoord was helder. De zeven partijen juichen het toe dat burgers zelf met zo’n voorstel komen. Dus ja: werk het uit.

Financiën en beheer

Hoewel het, zoals het CDA benadrukte, dinsdag niet om de inhoud ging, konden enkele partijen de verleiding niet weerstaan. Zo benadrukten ONPL, VVD en OPZ dat het wel zaak is dat de financiële haalbaarheid en de toekomstige exploitatie en beheer goed worden bekeken. OPZ merkte op dat het voor die partij een voorwaarde is dat de voorziening straks financieel onafhankelijk is van de gemeente.

VVD en ONPL vonden het vreemd dat de initiatiefnemers zeggen dat de verhuizing van de Buurtschap fijn is, omdat hun bouwplaats op de huidige plek straks misschien overlast kan opleveren voor de nieuwe wijk Achter ‘t Packhuys waar de loods bij ligt. ,,Dat is toch allemaal geborgd”, aldus ONPL.

Het zijn details die het college en de initiatiefnemers meenemen bij de verdere uitwerking van het plan.

 

 

Koningsdag Achtmaal 2022 wordt weer een groot feest

ACHTMAAL – Het team achter koningsdag Achtmaal is alweer maanden druk in de weer om van Koningsdag 2022 weer een geweldige dag te maken. Wat zijn we ontzettend blij dat we na 2 rustige jaren Koningsdag weer als vanouds kunnen vieren!

Daarom pakken we dit jaar 2022 extra uit met alle ideeën die al een tijdje op de plank lagen.  Er staat weer een vol en vooral feestelijk programma op de boek om jong tot oud een geweldige en gezellige dag te bieden!

Zo startten we dit jaar rond 11 uur weer met een feestelijke opening van de burgemeester.

Aansluitend startten we natuurlijk weer met de versierde fietsoptocht. Heel de dag door vele activiteiten; spelletjes, huifkartocht, kleurwedstrijd, vele luchtkussens/stormbaan, een talentenjacht 8x Got Talent, Heel 8x bakt, Graffiti Workshop, Tess & Toby die voor een hele muzikale omlijsting gaan zorgen en natuurlijk komt Triple-S Dance ook weer een mooi optreden geven. We sluiten de dag spetterend af met The Masked Singer!

Dit alles kan vanuit het heerlijk terras bij De Toekomst op Achtmaal bezichtigd worden tot in de late uurtjes.

Kortom een volledig gevulde feestelijke dag! We hopen jullie allemaal te zien tijdens Koningsdag Achtmaal.

Wij van het comité hebben er ontzettend veel zin in maar dit alles kan alleen mogelijk gemaakt worden door alle sponsoren en vrijwilligers die ons elk jaar ontzettend steunen!

Hiervoor zijn wij hen ontzettend dankbaar.

Huidig team 2022: Debby Tax, Lindsey de Ruyter, Hilde Kromdijk, Saskia van Hees, Mirjan Dictus, Daisy Hereijgers, Anke Koeken, Kim van den Broek en Jella Oostvogels.