Start reconstructie fietspaden Achtmaalseweg

De gemeente Zundert start begin november 2017 met de reconstructie van de fietspaden aan de noord- en zuidzijde van de Achtmaalseweg. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in maart 2018 klaar.

Werkzaamheden
In de komende periode vinden aan de Achtmaalseweg de volgende werkzaamheden plaats:
– Opbreken en frezen van de aanwezige asfaltverhardingen;
– Het vervangen van de bestaande straatkolken en hemelwaterafvoeren;
– Het herstraten van de inritten en kruisingen;
– Het aanbrengen van openbare verlichting langs een gedeelte fietspad aan de zuidzijde;
– Aanpassen van de kruising Achtmaalseweg/Buntweg;
– Aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag;
– Aanbrengen van zes extra lichtmasten aan het fietspaddeel dat afbuigt van de weg

Ook wordt nu de straat opengebroken en het drukriool vervangen in het gedeelte Achtmaalseweg, tussen de Leeuwerikstraat en de Biggelaarstraat. De reconstructie van de fietspaden vindt in twee fases plaats waarbij het fietsverkeer door middel van borden telkens over één fietspad geleid wordt. Om het werk veilig te kunnen uitvoeren is het werkgebied afgesloten voor verkeer.