Ramona Kuiper gaat op in haar rol als ambassadeur voor Achtmaal

ZUNDERT – Ramona Kuiper is een van de vijf ambassadeurs die namens de Gemeente Zundert de dorpskernen intrekken om verbinding te leggen. Inmiddels gaat ze helemaal op in haar rol als ambassadeur voor de kern Achtmaal. “Als ik mijn collega’s hoor praten over iets waarvan ik maar denk dat het Achtmaal raakt, zijn mijn oren gespitst.

Ramona Kuiper is namens de Gemeente Zundert al een aantal jaren contactpersoon voor de Dorpsraad Achtmaal. “Die contacten verlopen altijd prettig en laagdrempelig”, vertelt ze. “Ik ben gevraagd als ambassadeur. Toen ik met mijn collega’s de verschillende dorpskernen moest verdelen – dat klinkt misschien een beetje oneerbiedig – was het voor mij niet meer dan logisch dat ik Achtmaal onder mijn hoede zou nemen.”

Begeleiding

De ambassadeursrol namens de Gemeente Zundert is nieuw, vervolgt ze. “We kregen daarom – inmiddels beëindigde – begeleiding door een ervaren stadsmarinier uit Rotterdam. Ook een wijkregisseur in Etten-Leur deelt ervaringen. Voor ons ambassadeurs is het zaak zelf een goed beeld te krijgen Hoe willen we het ambassadeurschap vormgeven? Ik heb zelf contact opgenomen met de Dorpsraad Achtmaal, ben aangeschoven bij een vergadering en heb daar de rol van de ambassadeur uitgelegd. De Dorpsraad Achtmaal behartigt het algemeen belang. Er spelen echter ook zaken die misschien niet direct door de Dorpsraad zijn op te pakken, maar wel door de ambassadeur. ”

Contacten

“Ik heb een verbindende rol, bijvoorbeeld tussen organisaties en dorpsbewoners. Daar heb ik contacten voor nodig. Om die reden heb ik organisaties gevraagd of ik mee mocht doen aan activiteiten. Zo heb ik bijvoorbeeld deelgenomen aan een wandeling met een walking dinner van de Actieve Vrouwen Achtmaal (AVA). Op die manier sla je twee vliegen in één klap: je leert de vrouwen kennen èn je leert het dorp kennen. Daarnaast heb ik de KBO Achtmaal in dorpshuis De Nachtegaal geholpen met koffie schenken en dergelijke. Daarbij heb ik meteen uitgelegd wat ik als ambassadeur mogelijk kan betekenen.”

Face to face

“Ook ben ik een keer op maandagmiddag De Nachtegaal binnengelopen en heb ik de leden van de kaartclub gevraagd hoe zij het allemaal zien. De inwoners van Achtmaal zijn heel zelfstandig, het is best een gesloten gemeenschap. Door het geven van antwoorden op vragen probeer ik hun vertrouwen te winnen en daarmee een basis te leggen voor grotere projecten die we wellicht samen kunnen oppakken. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk een plan maken voor een speeltuintje. Dat zou geweldig zijn! Vertrouwen winnen en een netwerk bouwen heeft echter tijd nodig. Elke eerste dinsdag van de maand ben ik ’s middags aanwezig in De Nachtegaal, zodat ik voor de inwoners van Achtmaal gemakkelijk ben te vinden. ‘Face to face’ werkt vaak beter dan de telefoon pakken.”

Terughoudend

Ramona Kuiper vertelt dat inwoners in het begin wat sceptisch of terughoudend op de komst van de ambassadeur reageerden. “In gesprekken heb ik geprobeerd te achterhalen waar dat vandaan komt. ‘Ik heb een probleem al drie keer aangekaart bij de Gemeente Zundert’, klonk het dan, ‘maar er wordt toch niets aangedaan’. Daarop heb ik gevraagd: ‘Vindt u het goed dat ik op zoek ga naar een antwoord?’ Veel vertrouwen gaf dat echter niet. ‘Da kunde gij wel proberen, vrouwke, maar het gaat toch niks worden’, kreeg ik als reactie. Als je vervolgens met een duidelijk antwoord terugkomt, kantelt het bestaande beeld van de Gemeente Zundert meteen.”

Gezicht

“Soms helpt het als je een gezicht geeft aan het probleem”, weet ze. “Als er bij de Gemeente Zundert alleen een melding binnenkomt van ‘in de kelder loopt water als het geregend heeft’, klinkt dat anders dan wanneer ik erbij vermeld dat de melding afkomstig is van een man op hoge leeftijd die slecht ter been is en elke keer moet hozen na een regenbui. Dan wordt er misschien toch net wat meer prioriteit aan zo’n melding gegeven.”

Begrip

De ambassadeur is er echter niet om alleen maar klachten aan te horen, benadrukt Ramona Kuiper. “Door hun vertrouwen te winnen probeer ik drempels te verlagen en mensen wat meer uit te nodigen om met ideeën te komen die we mogelijk samen kunnen oppakken. Dat betekent niet dat ik altijd ‘ja’ zeg, of zeg dat alles kan. Als ik ‘nee’ zeg tegen mensen, wil ik echter ook kunnen uitleggen waarom. Ik ben ervan overtuigd dat er dan ook begrip voor is.”

Brainstormen

Ramona Kuiper gaat inmiddels helemaal op in haar rol als ambassadeur voor de kern Achtmaal. “Als ik mijn collega’s hoor praten over iets waarvan ik maar denk dat het Achtmaal raakt, zijn mijn oren gespitst. Dan denk ik echter meteen ook: moeten mijn collega’s misschien iets meer weten? Vaak zit ik zelf ook te brainstormen. Zou dat iets voor Achtmaal zijn? Zou ik daar misschien iets mee kunnen? Maar zoals ik al eerder zei: Achtmaal is een heel zelfstandige kern. De mensen daar regelen het allemaal wel. De Dorpsraad Achtmaal gaat bijvoorbeeld zelf ideeën aandragen voor de herinrichting van het Gouwe Pleintje voor de MFA Achtmaal. Dat gaat wel iets zijn waar ik ook bij betrokken word, net als mijn collega’s intern. Het wordt in ieder geval een heel leuk project, ook voor de inwoners van Achtmaal, denk ik zo.”