Politiek is enthousiast over idee uit Achtmaal voor multifunctioneel terrein

ZUNDERT – Het initiatief van een groep inwoners van Achtmaal om hun dorp te verrijken met een nieuw multifunctioneel terrein, krijgt de handen van de politiek in Zundert op elkaar. Dat bleek dinsdag tijdens de Rondevergadering.

Eind 2021 kwam er een burgerinitiatief uit Achtmaal binnen bij de gemeente Zundert. Een groep inwoners wil bij de voetbalvereniging een multifunctioneel terrein aanleggen waar alle verenigingen en organisaties gebruik van kunnen maken. En waar ook plek is voor een nieuwe corsobouwplaats voor Buurtschap Achtmaal.

Opdracht raad

Om het idee van de grond te laten komen, moeten de Zundertse politici officieel aan burgemeester en wethouders de opdracht geven om samen met de initiatiefnemers één en ander verder uit te werken tot een advies dat vervolgens aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Dinsdagavond werd de vraag gesteld in hoeverre de Zundertse politiek die opdracht wil geven. Het antwoord was helder. De zeven partijen juichen het toe dat burgers zelf met zo’n voorstel komen. Dus ja: werk het uit.

Financiën en beheer

Hoewel het, zoals het CDA benadrukte, dinsdag niet om de inhoud ging, konden enkele partijen de verleiding niet weerstaan. Zo benadrukten ONPL, VVD en OPZ dat het wel zaak is dat de financiële haalbaarheid en de toekomstige exploitatie en beheer goed worden bekeken. OPZ merkte op dat het voor die partij een voorwaarde is dat de voorziening straks financieel onafhankelijk is van de gemeente.

VVD en ONPL vonden het vreemd dat de initiatiefnemers zeggen dat de verhuizing van de Buurtschap fijn is, omdat hun bouwplaats op de huidige plek straks misschien overlast kan opleveren voor de nieuwe wijk Achter ’t Packhuys waar de loods bij ligt. ,,Dat is toch allemaal geborgd”, aldus ONPL.

Het zijn details die het college en de initiatiefnemers meenemen bij de verdere uitwerking van het plan.