Plan en pilot gemeente om agrarische leegstand aan te pakken

ZUNDERT – De gemeente Zundert, provincie Noord-Brabant en het waterschap Brabantse Delta gaan met de dorpsraden aan de slag om de agrarische leegstand aan te pakken. Dit gebeurt in een nieuwe ‘omgevingsvisie buitengebied Zundert’.

Toekomstvisie
De pilot zorgt voor een omgevingsvisie die aansluiting zoekt met de toekomst. Onder meer het waterbeheer zoals de beekdalen, volgens de gemeente een belangrijk element in de Zundertse economie, worden met het plan aangepakt. De pilot wordt ondersteund door Zundertse bedrijven als ZLTO, CLTV en Treeport