Infoavond voor Achtmaalse bevolking

ACHTMAAL – De Dorpsraad en de Buurtpreventie organiseren een interessante avond met een afwisselend programma op woensdag 8 november in De Nachtegaal. De avond wordt ingevuld met een gesprek met wethouders, Thuisvester, een presentatie van de Dorpsraad en de Buurtpreventie, Buurtkracht en Dorpshuis de Nachtegaal. Alle inwoners van Achtmaal zijn van harte uitgenodigd, de deuren gaan open om 19.45 uur om vervolgens om 20.00 uur de avond te openen.

De avond wordt geopend door de Dorpsraad. Ze zullen in het kort vertellen wat er het afgelopen jaar heeft gespeeld. Waaronder een wijziging in het bestuur. Uiteraard worden de actuele onderwerpen toegelicht zoals woningbouw, uitstraling van het dorp en de veiligheid in het dorp. Tevens zijn we op zoek naar een ontwerp voor een Achtmaalse vlag. We hebben nog geen idee hoe deze eruit zal gaan zien. Heeft u vragen laat het ons weten, want dit gedeelte zullen we afsluiten met een vragenronde.

Mocht u vragen hebben, die u liever schriftelijk doorgeeft, dan kunt u deze mailen naar: secretaris@dorpsraadachtmaal.nl. U mag uw vraag ook stellen, wanneer u niet present kunt zijn.

Gesprek

Vervolgens is er een gesprek tussen de inwoners en de wethouders dhr. de Beer en dhr. Aarts. Wilt u weten wat de laatste ontwikkelingen zijn m.b.t. de woningbouw, de Vrijgekomen Agrarische Bebouwing, het groenonderhoud en programma onderhoud wegen. Inwoners kunnen vragen stellen en natuurlijk ook tips en suggesties doorgeven aan de wethouders. Dit is dè avond waarop de wethouders luisteren naar de inbreng vanuit de Achtmaalse bevolking. Kortom: Achtmaal laat u hier zien en horen!

Daarna zullen we in gesprek gaan met Thuisvester, “Dhr. Van Giesbergen” Hoofd Wonen van Thuisvester zal u de uitslag presenteren van de “enquête woningbehoeften en -bouw”. Ook aan hem kunnen vragen worden gesteld.

Buurtpreventie

Buurtpreventie zal dan het woord nemen om kort te vertellen wat er het afgelopen jaar heeft gespeeld. Door Buurtpreventie Achtmaal is Wijkagent “Arie Boelhouwers” uitgenodigd. Hij zal u bijpraten over de veiligheid in Achtmaal. Mocht u vragen hebben aan de Wijkagent dan kunt u deze stellen aan het einde van zijn presentatie.

Door Buurtpreventie Achtmaal is ook een BOA, ofwel een buitengewoon opsporingsambtenaar uitgenodigd. De BOA’s spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. Zij sporen bepaalde strafbare feiten op en vullen zo de politie aan bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. BOA’s hebben officiële opsporingsbevoegdheden die samenhangen met hun functie. Die bevoegdheden zijn altijd beperkt zijn tot één bepaald werkterrein. Denk bijvoorbeeld aan jachtopziener, milieu-inspecteur, sociaal rechercheur of inspecteurs dierenbescherming.

Na de BOA neemt een afgevaardigde van Buurtkracht Achtmaal het woord, hij zal kort bijpraten over wat ze het afgelopen jaar hebben opgezet. Buurkracht is een project wat gericht is op het besparen van energie èn energiekosten. Buurkracht is niet commercieel en is niet verbonden aan marktpartijen. Bewoners beslissen zelf of ze al dan niet deelnemen aan ideeën en plannen om energie te besparen. Meer info over Buurkracht is te vinden op ‘www.buurkracht.nl/buurten/achtmaal’. Samen met je buren energie besparen, dat is slim voor jezelf!

Inrichting pleintje

De avond wordt afgesloten met een woordje van het bestuur van Dorpshuis de Nachtegaal. Ze zullen u informeren wat ze afgelopen jaar hebben gedaan en wat ze voor het komend jaar in petto hebben. Ook zullen ze u gaan informeren over de inrichting van het pleintje.

Voelt u zich ook betrokken bij Achtmaal? Dan mag u deze interessante en gezellige avond niet missen! Tot ziens in de Nachtegaal op woensdag 8 november!