Enquete toekomst kerkgebouwen

Zoals bekend zal zijn de parochies in de gemeente Zundert per 2021 gefuseerd tot één nieuwe parochie: parochie Christus Koning gemeente Zundert.

Een van de vragen die bij het nieuwe bestuur opkomen is: hoe verder met de kerkgebouwen? Door het teruglopend aantal kerkbezoekers en de verminderde inkomsten moeten we ons immers beraden over het aantal kerkgebouwen dat we (willen) blijven gebruiken voor de eredienst en hoe we meer inkomsten kunnen krijgen om het financieel te kunnen bolwerken.

Voor al onze (kerk)gebouwen geldt: we willen ze een zo betekenisvol mogelijke plaats geven in de dorpskernen. Om dit te realiseren willen wij alle parochianen en dorpsbewoners er bij betrekken, te beginnen met het starten van een enquête, later gevolgd door informatiebijeenkomsten per dorpskern. Het doel is om met de inzet en het meedenken van zoveel mogelijk parochianen en dorpsbewoners – en uiteraard ook met de gemeente – tot opstelling van een kerkenvisie te komen. Een kerkenvisie is een document waarin het parochiebestuur aangeeft hoe zij denkt over het toekomstig gebruik  van de (kerk)gebouwen in Achtmaal, Klein-Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Zundert. Het zou fijn zijn als zo veel mogelijk parochianen / dorpsbewoners deze enquête invullen. Ook als er nog maar af en toe of niet naar de kerk wordt gegaan.

Ook in de Bode van 22/9 is hier al aandacht aan besteed. Daarin werden 2 links vermeld waarmee je direct naar de desbetreffende site gaat om zo de enquête in te vullen. Deze links zijn:

  1. a) *op de site van Samen Zundert (samenzundert.nl)
  2. b) *op de site van de parochie (parochiechristuskoninggemeentezundert.nl)

 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de enquête invult  en naar ons terug stuurt.