Bibliotheek VANnU

Door bezuinigingen van de gemeente kan bibliotheek VANnU niet langer een bibliotheekvoorziening in Achtmaal handhaven
Vanaf het bekend worden eind 2015 heeft de “Werkgroep bibliotheek” gezocht naar oplossingen om zoveel mogelijk bij te dragen aan het leesplezier van de inwoners van Achtmaal.
De werkgroep bestaat uit:
• vrijwilligers
• leden van de dorspraad
• bestuursleden van de Nachtegaal
• directie van basisschool de Wegwijzer

Resultaat voor de JEUGD

Alle jeugdboeken van de bibliotheek worden eigendom van de school
Uitlening aan de leerlingen in de klas blijft zoals het was
Alle kinderen van Achtmaal mogen van deze collectie boeken lenen voor thuis.
Hiervoor hoeven ze geen lid te zijn van de bibliotheek.
Uitlening voor de jeugd van Achtmaal is tijdens schoolperiodes op maandag van 15 – 16 uur.

Resultaat voor de VOLWASSENEN

Voor leden van de bibliotheek
De werkgroep bibliotheek krijgt van de gemeente een laptop.
Vrijwilligers kunnen hiermee leners van de bibliotheek helpen bij het digitaal reserveren en verlengen van de boeken.
De boeken voor de leden van Bibliotheek VANnU komen met een bezorgdienst naar het CultuurCentrumZundert. Vrijwilligers zullen zorgdragen voor het vervoer van en naar de Nachtegaal.
Tijdens openingstijden van de Nachtegaal kunnen leden dus altijd boeken ophalen en inleveren in de voormalige ruimte van de bibliotheek boven.

Voor alle inwoners van Achtmaal
Daarnaast gaat de werkgroep een BOEKSPOT opstarten.
er zal beneden in de Nachtegaal een boekenkast staan, een geschenk van de Dorpsraad, waar inwoners van Achtmaal boeken met elkaar kunnen delen.
Heb je thuis boeken over, schenk ze dan aan deze Boekspot. Zie je hier boeken die je zelf wilt lezen, neem ze dan gerust een tijdje mee. Lenen is gratis voor iedereen!

VOOR ONZE BOEKSPOT ZOEKEN WIJ MOOIE BOEKEN!
De boeken moeten netjes, schoon en heel zijn en niet al te oud. Wij zijn blij met romans, informatieve boeken en jeugdboeken.
Ook door u gelezen recente tijdschriften zou u middels de boekspot kunnen delen met andere inwoners van Achtmaal.