Zundertse boeren op de barricaden in Den Haag

ACHTMAAL – Woensdag vinden er deze week boerenprotesten plaats. De boeren demonstreren tegen de nieuwe stikstofregels. Daarnaast zijn ze van mening dat er een te negatief beeld heerst van hun beroep in de media en politiek. Ook boeren uit de gemeente Zundert reizen woensdag af naar Den Haag om hun stem te laten horen op het Binnenhof.

Aan de keukentafel bij Niels van Hooijdonk op de boerderij in Achtmaal komen de frustraties los. Niels (26) zit nu bijna vijf jaar in een maatschap met zijn ouders en samen met een werknemer verzorgen ze iedere dag zo’n 300 stuks melkvee. Ook Arno Verschuuren (30) is tussen de koeien opgegroeid. Naast zijn werk als servicemonteur aan melkrobots helpt hij zijn ouders en zijn broer op de boerderij waar 150 koeien liefdevol worden verzorgd. Daarnaast is Arno een ijsmakerij begonnen met het eerlijke zuivelproduct van hun eigen boerderij.

Actie

Deze twee trotse jonge ondernemers hebben zich voorgenomen om het er niet bij te laten zitten en hebben collega’s in de regio opgeroepen om actie te voeren tegen het voorgenomen beleid van dit kabinet. Landelijk worden ze begeleid door Farmers Defence Force, afgekort FDF. Deze organisatie is tot stand gekomen naar aanleiding van de bezetting door milieuactivisten van een varkensstal te Boxtel in juni van dit jaar.

Spelregels

Een opstapeling van maatregelen van de overheid richting de agrariërs maakt hen het ondernemen onmogelijk, zo vinden ze. Voor Niels en Arno reden om, ondanks hun drukke bestaan, actie te gaan voeren. “De maat is vol”, roepen beide heren. “Tijdens de wedstrijd worden zomaar de spelregels veranderd”, zegt Niels. “Het is toch te gek voor woorden dat naast alle uitdagingen op een boerderij, zoals het welzijn van de dieren, het verbouwen van gewassen en het iedere dag leveren van topkwaliteit voedsel, de grootste onzekere factor de politiek is. Waarom niet meedenken in plaats van ‘nee’ denken?”

Buitenproportioneel

“De boeren hebben zich altijd aan de spelregels gehouden, wat ervoor gezorgd heeft dat de vervuiling in de sector met meer dan de helft is teruggedrongen in de laatste dertig jaar”, vervolgt hij. “Men kan niet verwachten dat de agrariërs dit zelfde kunstje nog een keer doen in slechts enkele jaren. Ook hier is minstens dertig jaar voor nodig. Wat de politiek nu oplegt in het kader van het stikstofprobleem is buitenproportioneel en zeker in vergelijking met onze omliggende Europese landen. Als dit wordt doorgezet kan dat zomaar een nieuwe economische crisis uitlokken en niet alleen voor de boeren”.

Minachting

“Ondanks de massale steun vanuit Nederland voor de actie op 1 oktober, besluit het kabinet deze steun te negeren. In haar brief van 4 oktober laat minister Schouten haar minachting voor deze steun en de Nederlandse boeren blijken. Alles gaat door zoals gepland! De grootste vervuilers worden gespaard, de boer en de leefbaarheid op het platteland worden geofferd. De nieuwe peildatum 4 oktober die kort daarna bekend werd gemaakt deed daar nog een schep bovenop. Bestaande vergunningen (een juridisch en onaantastbaar grondrecht) worden opengebroken. De latente ruimte voor de boeren is met één pennenstreek afgenomen. Dit kabinet wil van boeren tweederangs burgers maken waarvan je mag roven en stelen zoals het goeddunkt, lijkt het wel”.

Zorgen

Niels en Arno vinden dat dit afgelopen moet zijn en daarom trekken ze woensdag samen met zo veel mogelijk collega’s uit het land weer naar Den Haag om luid en duidelijk te protesteren: ‘Waarom breekt dit kabinet het platteland toch af?’