Wolf slaat toe in Achtmaal en doodt volwassen schapen

ACHTMAAL – Een wolf heeft wreed toegeslagen in de schapenweide van Kees Ruigrok in de Achtmaalse Minnelingsebrugstraat. Ook in een wei aan de naburige Eendenkooistraat werd een schaap gedood. Schapenhouders in deze omgeving zijn gewaarschuwd.

De 81-jarige Kees Ruighok, die twintig jaar geleden vanuit de Lier (Westland) uit oogpunt van landschapsschoon in Achtmaal is komen wonen, schrok hevig toen hij maandagmorgen rond half negen in de schapenweide twee verschrikkelijk toegetakelde eenjarige ooien dood aantrof. De dieren zijn op wrede manier gedood door een wolf die vorig jaar al in deze contreien zou zijn gesignaleerd.

Liefhebberij

Hij is er helemaal kapot van en kan zijn verdriet niet delen, want de gepensioneerde glastuinbouwer verloor een jaar geleden zijn vrouw. “De wolf hoort hier niet te zijn en moet dan ook worden opgeruimd, anders heb ik hier geen leven meer,” zegt Kees Ruigrok die er uit pure liefhebberij schapen op na houdt. Hij heeft twee groepen. Die lopen afzonderlijk van elkaar. De ene groep heeft lammetjes, de andere niet. De wolf sloeg zijn slag bij de tweede.

Ingewanden

Ook in een wei aan de naburige Eendenkooistraat werd een schaap gedood. Ook hier ging het om een volwassen schaap dat door eigenaar Patrick Bruijninckx eveneens in de ochtenduren toegetakeld werd aangetroffen. “Alle ingewanden lagen eruit,” vertelt hij. “We hebben vanochtend wel de honden horen blaffen die afgeschermd van de schapen zitten. Vannacht hebben we echter niets kunnen zien omdat het achter op de wei zo donker is.”