visie op lange termijn – minimaal geldig tot 2035!

Beste inwoner, wij doen een extra oproep tot het digitaal invullen van onze vragenlijst. Voor ons dorp is het ├ęcht van belang dat we veel respons hebben op deze vragen! We kunnen hiermee de belangen en standpunten van de Achtmaalse mensen kenbaar maken en ook onderbouwen bij o.a. de gemeente Zundert.
Bv op het gebied van bouwen, sociale activiteiten, wegen en verkeer.

We zouden het zeer waarderen dat meerdere mensen uit 1 huishouden, ieder voor zich, de lijst invult –> Bijzondere oproep voor de (thuiswonende) jongeren! Het gaat om een visie op lange termijn – minimaal geldig tot 2035!

www.samenzundert.nl/denk+mee/gebiedsvisiecentrumachtmaal
Doet u mee? Hiervoor hartelijk dank! Dorpsraad Achtmaal

Vriendelijk verzoek om dit bericht zoveel mogelijk te delen! Dank u