Vier Koninklijke Onderscheidingen bij Lintjesregen in gemeente Zundert

ZUNDERT – Johan van Bergen uit Achtmaal en Cor Roelands-Backx, Ton Franken en Gidie Winkenius uit Zundert mogen zich voortaan lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Tijdens de Lintjesregen, traditiegetrouw een dag voor Koningsdag, verraste burgemeester Joyce Vermue de gedecoreerden in de ochtend bij de voordeur met deze mededeling.

De vier gedecoreerden ontvangen een lintje vanwege hun verdiensten voor de samenleving. De burgemeester omschrijft de jaarlijkse Lintjesregen als een van de hoogtepunten van het jaar. “Het is hét moment om de mensen die onze gemeenschap kleur geven, te waarderen en in het zonnetje te zetten. Het is namelijk soms onvoorstelbaar wat voor taken deze mensen op zich nemen en hoe zij zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens en omgeving. Dat is iets om trots op te zijn.”

Johan van Bergen

Johan van Bergen (65) uit Achtmaal geldt als een echte onderwijsman. Sinds 2004 is hij mede-initiatiefnemer en voorzitter van stichting Marent. Deze stichting heeft twee scholen opgericht in de armste wijken van Gambia. Naast onderwijs verzorgt de stichting ook medische hulp en voedsel. Van Bergen heeft hiernaast ruim vijftien jaar verschillende bestuursfuncties vervuld bij muziekvereniging Sint Martinus Achtmaal. Naast het bespelen van de trombone zorgt hij voor financiën en sponsoring en is hij betrokken bij het muziekonderwijs op de basisschool. Bij dorpshuis De Nachtegaal is hij sinds 2017 lid van het bestuur, waar hij veel contact heeft met partners en gebruikers. Daarnaast zet hij zich in voor zijn geloofsgemeenschap, onder meer via het verzorgen van het parochieblad en het geven van lezingen tijdens vieringen.

Cor Roelands-Backx

Cor Roelands-Backx (78) uit Zundert heeft een groot hart voor haar medemens en zet zich hier onvoorwaardelijk voor in. Ze is sinds 1995 mantelzorger voor diverse mensen uit haar omgeving. Het startte met de mantelzorg voor haar buren. Sindsdien zet ze zich als vrijwilliger van Avoord belangeloos in voor de ruim 200 bewoners van dit woonzorgcentrum. Vanaf 2010 hielp ze ook haar ex-werkgeefster tot haar overlijden. Tot slot assisteert ze het bestuur van KBO Sint Trudo, afdeling Zundert.

Ton Franken

In de gemeente Zundert kan niemand om Ton Franken (76) heen. Hij is betrokken in allerlei facetten. Als Sinterklaas heeft hij ruim 31 jaar gezicht gegeven aan het Sinterklaasfeest in Zundert en Klein Zundert. In diezelfde periode was hij bestuurslid van het Sint Nicolaas Comité. Bij woonstichting Margriet van de Laer vervult hij inmiddels meer dan 40 jaar de functie van secretaris. Franken heeft een muzikaal hart en dirigeert twee muziekkoren. Dit doet hij sinds 1991 bij gemengd koor Sint Cecilia in Zundert en sinds 2008 bij gemengd koor Voluntate. Tussen 2003 en 2016 zat hij als secretaris en vice-voorzitter in het bestuur van de (voormalige) parochie H. Trudo in Zundert, waar hij vieringen organiseerde en het beleid van de parochie mee uitzette. Tot slot was Franken voorzitter van Terre des Hommes Zundert totdat deze organisatie werd opgeheven.

Gidie Winkenius

Gidie Winkenius (64) uit Zundert ten slotte wordt geroemd als een verenigingsmens in hart en nieren. Als hoofdpiet (35 jaar) en lid van bestuur (15 jaar) bij het Sint Nicolaas Comité Zundert Klein Zundert heeft hij een grote rol gespeeld in het Sinterklaasfeest van de twee dorpen. Hij stond aan de wieg van Stichting Repelsteeltje, een theaterproductie voor jongeren uit Zundert. Hij is 14 jaar lid van bestuur geweest en zodoende betrokken bij het organiseren van voorstellingen en aanmoedigen van jongeren. Als voorzitter van de activiteitencommissie van Stichting Buurtschap Klein Zundert organiseerde hij vele activiteiten en hielp hij met de wagen voor het jaarlijkse corso. Een rol in het bestuur van stichting Corso Zundert kon niet uitblijven, waar hij als portefeuillehouder optocht en tentoonstelling de optocht in goede banen leidde.