Uw mening centraal op Achtmaal

Beste inwoners van Achtmaal

Samen met u willen we bouwen aan een leefbaar Achtmaal. Graag horen wij hiervoor uw mening. Die kunt u laten horen door het invullen van de vragenlijst: www.samenzundert.nl/denk+mee/gebiedsvisiecentrumachtmaal

En op 7 mei met ons in dialoog te gaan in de MFA. Zet 12 juni alvast in de agenda voor het vervolg.
Doet u mee?

Dorpsraad Achtmaal