Uitnodiging: Ideeën en oplossingen gezocht voor de toekomst van het buitengebied Zundert

Er speelt veel in het buitengebied van Zundert en er komt nog veel meer op ons af. Denk bijvoorbeeld aan agrarische leegstand, klimaatverandering, vergrijzing en de omschakeling naar duurzame energie. Het zijn veranderingen die ook kansen bieden en die ons allemaal aangaan.

De dorpsraden Achtmaal, Klein-Zundert, Rijsbergen en Wernhout nodigen daarom iedereen uit om hierover in dialoog te gaan met elkaar: inwoners van alle dorpskernen en het gehele buitengebied van Zundert, verenigingen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerden.

In februari en maart worden de bijeenkomsten ‘Vitaal buitengebied’ georganiseerd. Met als doel inspiratie bijeen te brengen en bouwstenen voor de toekomst te verzamelen. Uw inbreng stellen wij niet alleen zeer op prijs, we kunnen het alleen samen.

Pilot vitaal buitengebied Zundert: Samen zorgen we voor een gezond Zunderts buitengebied

De bijeenkomsten maken onderdeel uit van de pilot vitaal buitengebied Zundert. In de pilot slaan we de handen ineen om een toekomstbestendig buitengebied te creëren: een buitengebied om te wonen, ondernemen en recreëren. Nu en over 20 jaar. Dit doen we door mensen in beweging te brengen, door gezamenlijk bouwstenen te leggen en door te ontdekken.

Partners in de pilot zijn de dorpsraden in Zundert, de gemeente Zundert, Waterschap Brabantse Delta, de provincie Noord-Brabant. Doet u ook mee?

Programma

  • Welkom door dorpsraad en wethouder ruimtelijke ordening Patrick Kok
  • Presentatie over de uitdagingen in het buitengebied
  • Uitgelicht: drie inspirerende voorbeelden
  • Aan de slag

Praktische informatie

De bijeenkomsten vinden plaats van 19.00 tot 22.00. Aanmelden is niet nodig.