Succesvolle infoavond Dorpsraad Achtmaal en Buurtpreventie Achtmaal

Achtmaal discussieert over woningbouw en luistert naar een interessante presentatie van de en wijkagent en een boa!

Op woensdag 8 november organiseerde De Dorpsraad en de Buurtpreventie een interessante info avond met een gevarieerd programma. De Achtmaalse bevolking heeft in zeer grote getalen gehoor gegeven aan de uitnodiging; 115 belangstellenden waren om 20:00 present!  Geweldig!!

De avond werd geopend door Christ-Jan van Bedaf, de voorzitter van de Dorpsraad. Kort lichtte hij de onderwerpen toe welke de Dorpsraad het afgelopen jaar op de agenda had staan. Tevens werd afscheid genomen van een bestuurslid Adri van Hooijdonk en er werd kennis gemaakt met de opvolgster Linda Godrie. Op ludieke manier ontlokte de voorzitter de opmerking “wij doen het beter als het kabinet met vrouw / man verhouding”.

Vervolgens kwamen Joppe Tigges, Beleidsmedewerker Wonen van de Gemeente Zundert en Pierre Hobbelen bestuurder van Thuisvester de enquête van de woningbehoeften en -bouw in Achtmaal toelichten. De aanwezigen konden na de presentatie hun vragen stellen. Vervolgens gingen de aanwezigen in gesprek met wethouder Dhr. de Beer. Er werd gediscussieerd met de wethouder over onder andere het fietspad naast de Achtmaalseweg en achterstallig wegenonderhoud met name in het buitengebied van Achtmaal. Er werd nog zeer enthousiast uitleg gegeven over de lege stallen en schuren “Vrijgekomen Agrarische Bebouwing”. Opvallend was de positieve kritische inbreng vanuit de zaal. Namens de dorpsraad hiervoor hartelijk dank aan alle aanwezigen!

Daarna nam de voorzitter van de Buurtpreventie Achtmaal, Anita van Nispen, het woord. Van haar kreeg het publiek info over de WhatsApp groepen, tips en trucks en successen van de Buurtpreventie Achtmaal te horen. Vervolgens gaf de wijkagent een presentatie over het verloop van het aantal inbraken en andere incidenten in Zundert en specifiek voor Achtmaal. De volgende gastspreker gaf een toelichting over de taken en verantwoordelijkheden van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) .  De inhoud van de presentatie was zeer verrassend en interessant. Nadien bleek dat velen niet op de hoogte waren over het vele werk waar de boa’s voor bevoegd zijn. Ook werden er door het publiek vragen aan zowel Anita de boa als aan Arie Boelhouwers gesteld, waarop het antwoord met een toelichtingen volgden. Kortom: een hele boeiend gedeelte van de avond! Hiervoor onze hartelijke dank!

De avond werd vervolgd met een interessante presentatie van Marius Cox namens Buurkracht . Er werd toegelicht wat voor mogelijkheden diverse personen in Achtmaal reeds hebben gedaan om energie te besparen. (https://www.buurkracht.nl/buurten/achtmaal) De avond werd afgesloten met een presentatie door Bart Poppelaars, de voorzitter van Dorpshuis De Nachtegaal. Hij besprak de zeer succesvolle evenementen die ze momenteel organiseren, zoals Samen Eten, Lunch Bingo, Burendag, Dorpskwis etc. Ook kwam duidelijk aan bod dat het Dorpshuis financieel gezond is, mede dankzij de vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.

De avond had een zeer vol, maar vooral interessant programma. Het Buurtteam Achtmaal van Rabobank De Zuidelijke Baronie zorgde voor een extra traktatie.  Ook onze dank hiervoor. Voorzien van een borrel werd er tot in de late uurtjes nagepraat over deze geslaagde avond.

Op de Facebook pagina ‘Dorpsraad Achtmaal’ zijn foto’s  van deze succesvolle avond geplaatst.
Alle aanwezigen bedankt voor jullie aanwezigheid en tot volgend jaar !!