Rabobank steunt lokaal verenigingsleven met Rabobank Clubkas Campagne 2018

ZUNDERT – Jaarlijks ondersteunt Rabobank De Zuidelijke Baronie honderden verenigingen en stichtingen, met kennis, mensen, middelen en geld. Sinds vorig jaar is de Rabobank Clubkas Campagne dé vorm van financiële ondersteuning van het lokale verenigingsleven. Dit betekent dat clubs alléén in aanmerking voor een financiële bijdrage, als zij zich vóór 1 maart 2018 aanmelden als deelnemer aan de Rabobank Clubkas Campagne via rabo.nl/dzb/rcc2018 en voldoen aan de voorwaarden en criteria.

Directievoorzitter Walter van Dinther: ‘De gedachte achter deze ondersteuning is dat we de vaak jarenlange band tussen verenigingsleven en bank een krachtige impuls blijven geven en deze willen versterken. Daarom organiseren we ook dit jaar weer de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van de bank stemmen weer op hun ‘favoriete’ clubs en verdelen zo op transparante wijze het beschikbare budget. Zij zien en voelen zo dat hun mening er écht toe doet. En dat onze bank een stevig aandeel in lokale activiteiten en evenementen heeft, een aandeel dat zeker mag worden gezien.’ De ledenraad van de bank speelt een belangrijke rol bij de Rabobank Clubkas Campagne. Ledenraadslid Bart Poppelaars uit Achtmaal: ‘De ledenraad van de bank is voortdurend in gesprek over de financiële ondersteuning van ons lokale verenigingsleven: dat is voor ons een heel belangrijk onderwerp. Dat leden meestemmen over de verdeling van het budget is een belangrijk winstpunt. Daarnaast is het goed dat de financiële ondersteuning vanuit de bank géén ‘automatisme’ meer is: daarmee doe je het partnerschap tussen de clubs en de bank geen recht. Mooi om te zien dat de financiële ondersteuning van al die clubs de lokale leefbaarheid en vitaliteit zo versterkt. Als ledenraad zijn we blij dat de Rabobank Clubkas Campagne zo veel positieve energie losmaakt!’

Aanmelden
Verenigingen en stichtingen zijn via e-mail, social media en advertenties in de lokale weekbladen attent gemaakt op de Rabobank Clubkas Campagne 2018. Walter van Dinther: ‘Een kleine groep ledenraadsleden begeleidt ook dit jaar weer deze campagne, omdat dit bijzonder zorgvuldig moet verlopen. Zij beoordelen of de aanmeldingen voldoen aan de voorwaarden en criteria. En zij bepalen na de stemming de definitieve uitslag. De spelregels zijn in grote lijnen hetzelfde als in 2017. Onze leden brengen verplicht – als ze stemmen – alle vijf de stemmen die ze hebben uit, maximaal twee stemmen op één deelnemer: zo verspreiden de stemmen zich over meerdere verenigingen. Daarnaast ontvangen alle deelnemers aan de Rabobank Clubkas Campagne een bijdrage van tenminste € 100,- en maximaal € 2.500,-. Vorig jaar namen ca. 500 clubs deel aan deze actie: veel clubs hebben zich al aangemeld, een aantal clubs helaas nog niet. Belangrijk: clubs die niet zich niet tijdig aanmelden voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne komen in 2018 niet meer in aanmerking voor financiële ondersteuning. Daarom: doe mee en meld je vóór 1 maart aan via rabo.nl/dzb/rcc2018