Nieuwe verwerkingsmethode mest voor melkveehouderij in Achtmaal

ACHTMAAL – Melkveehouderij Van Hooijdonk aan de Helstraat 8 in Achtmaal krijgt ruimte van Gedeputeerde Staten, het bestuur van de Provincie Noord-Brabant, voor verder onderzoek naar nieuwe verwerkingsmethoden van mest.

Het voornaamste resultaat van dit voornemen is dat de uitstoot van ammoniak op het totale bedrijf daalt. De melkveehouderij gaat een emissiearme stal met dag-ontmesting combineren in een innovatief bedrijfsconcept. Om dit mogelijk te maken past het provinciebestuur de zogenoemde hardheidsclausule toe. Daarmee wordt  afgeweken van geldende regelgeving om deze proef mogelijk te maken.