Nieuw woningbouwproject in Achtmaal op komst

ZUNDERT – De gemeente Zundert gaat een overeenkomst aan met SoMa Vastgoed voor de ontwikkeling van een woningbouwproject ten zuidoosten van Achtmaal. Het project is nog in ontwikkeling en bestaat uit maximaal 40 woningen.

Met dit plan is de woningbehoefte in Achtmaal voor de komende jaren verankerd, zo stelt de Gemeente Zundert. De Dorpsraad Achtmaal is door het Zundertse college reeds geïnformeerd over het plan. SoMa Vastgoed gaat binnenkort de omgevingsdialoog opstarten.

Betaalbare woningen

“Het plan voor nieuwe woningen in Achtmaal sluit aan op het woonbehoefteonderzoek dat de gemeente in 2017 heeft uitgevoerd. Er is in het dorp een uitgesproken behoefte aan meer en betaalbare woningen, en daar spelen we met dit project op in,” aldus wethouder Patrick Kok, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening. Daarnaast past het project in de structuurvisie Achtmaal 2025, de Woonvisie 2.0 en de ambitie van de gemeente voor het behoud van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in Achtmaal.

Locatie

Het woningbouwproject komt ten zuidoosten van Achtmaal te liggen. De zuidoostrand grenst aan de Pastoor de Bakkerstraat, de Van Lanschotstraat en Tessenvijverstraat. De locatie van het voormalige Witgele Kruisgebouw is ook inbegrepen. Een deel van de grond is nu al in eigendom van SoMa vastgoed. De andere delen zijn van de Gemeente Zundert en woningcorporatie Thuisvester. De gemeentelijke grond wordt nu verkocht aan de projectontwikkelaar, de grond van Thuisvester volgt op korte termijn.

Spelregels

“De verkoop van de grond gaat gepaard met een overeenkomst waarin de spelregels staan vastgelegd. Zo moet het project een dorpskarakter hebben met 45% besteed aan openbare ruimte. Hiervan is een substantieel deel gereserveerd voor groen en water. Er mogen maximaal 40 woningen worden gebouwd waarvan minimaal vijf sociale koopwoningen met ieder een koopsom van circa twee ton,” aldus wethouder Patrick Kok.

Vervolgstappen

Projectontwikkelaar SoMa Vastgoed gaat op korte termijn het omgevingsdialoog opstarten. Op basis van de uitkomsten wordt een stedenbouwkundigplan ontwikkeld dat aan de Gemeente Zundert wordt aangeboden.