Koninklijke onderscheidingen bij Lintjesregen in gemeente Zundert

Ad de Bruijn.

Al meer dan 35 jaar zet Ad de Bruijn (56) uit Achtmaal zich in als bestuurslid en vrijwilliger voor de doven en dovensport. Hij is zelf ook doof, en een sportman in hart en nieren. In 1987 was hij medeoprichter van Zaalvoetbal Vereniging Doorbraak, voor dove en slechthorende spelers. Vanaf de officiële oprichting van deze vereniging werd hij bestuurslid en na een fusie met de Zeeuws Brabantse Sportvereniging voor Doven en Slechthorenden in 2011 bleef hij doorgaan als secretaris, een functie die hij nog steeds vervult. Daarnaast was hij vier jaar bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond, waar hij ook coördinator jeugdvoetbal was. Hij organiseerde mini-toernooien voor eigen clubleden, maar ook een aantal internationale toernooien. Daarbij verleende hij vele hand- en spandiensten. Zo regelde hij trainingen, spelerspassen, vervoer en meer. Naast voetbal zette hij zich ook in voor hardlopen en zwemmen op internationaal niveau, en hij was meerdere malen medeorganisator voor de Werelddovendag.