Kliko stickers in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland

Dorpsraad zet zich in voor de leefbaarheid en ook voor de veiligheid van Achtmaal. Vandaag dat bewoners in het dorp 30 of 50-km stickers ontvangen.

Wij reiken deze uit in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.

Deze sticker is bestemd om op de GFT-containers te plakken. Het doel is om de automobilisten te attenderen op de maximum snelheid in uw straat. Omdat de sticker slechts één- of tweewekelijks zichtbaar is, blijft het opvallen.

Bent U geïnteresseerd in meer informatie over deze en/ of andere acties van VVN? https://participatiepunt.vvn.nl/verhaal/vvn-stickeractie

Mocht U geen sticker hebben ontvangen en hierin toch interesse in hebben. Dan kunt U mailen naar secretaris@dorpsraadachtmaal.nl