Inwoners Achtmaal maken vuist voor nieuw multifunctioneel terrein in hun dorp

ACHTMAAL – Het duurt nog even tot na de verkiezingen. Maar dan behandelt de Zundertse politiek een burgerinitiatief om in Achtmaal een nieuw multifunctioneel terrein aan te leggen.

Het is een idee dat in Achtmaal zelf is ontstaan. Richt bij de voetbalvereniging een mooi, groen multifunctioneel terrein in waar heel Achtmaal wat aan heeft, is het plan. Waar verenigingen, de GTC Rally, corsobouwers, sporters en recreanten terecht kunnen.. Een terrein waar activiteiten als de dorps-BBQ kunnen plaatsvinden. En waar eventueel ook een skatepark en pannaveldje bij kunnen komen. En waar goed kan worden geparkeerd.

Corsobouwplaats

Zo’n multifunctioneel terrein is belangrijk voor Achtmaal, meent de groep inwoners die zich er onder leiding van dorpsgenoot John Elst hard voor maakt.┬áHet is een voorziening waar het verenigingsleven een toekomst heeft. Dat is goed voor de leefbaarheid van het dorp. Bovendien kan er een nieuwe corsobouwplaats landen.

Dat laatste is namelijk een punt van zorg, aldus de initiatiefnemers. De huidige corsobouwplaats schurkt tegen de nieuwe wijk Achter ’t Pakhuys aan. De kans is groot dat de bewoners straks last gaan krijgen van de corsobouwers.

Klimaatvriendelijk

Een nieuwe loods, die ook nog eens duurzaam kan worden gebouwd en ingericht, is een oplossing, Te meer daar er voorzieningen als toiletten en zo bij kunnen worden gerealiseerd, waar ook andere gebruikers van het terrein wat aan gaan hebben.

Om alles te kunnen bekostigen kan de grond van de huidige corsobouwplaats in Achtmaal worden verkocht. Daar kunnen wellicht in de toekomst nieuwe huizen verrijzen.

Zover is het echter nog lang niet. Integendeel. De Zundertse politiek heeft deze week alleen maar vastgesteld dat het burgerinitiatief voldoet aan de eisen die aan zo’n initiatief worden gesteld.┬áDat betekent dat nu het licht op groen is gezet om het op de politieke agenda te zetten. Daarvoor is pas na de verkiezingen tijd. Het is dan ook aan de nieuwe gemeenteraad om straks zich al dan niet achter het Achtmaalse initiatief te scharen.