Interessante informatieavond in Achtmaal; veel informatie en tips!

Gisterenavond hebben ongeveer 120 inwoners van Achtmaal de informatieavond van de dorpsraad en buurtpreventie bezocht. Zij kwamen om te luisteren naar boeiende presentaties van Rita van Kalmthout over het glasvezelnetwerk en Corné van de Riet over cybercrime. Onze burgemeester Joyce Vermue, de wijkagent Rick Van den Belt, en de handhaver Peter Snepvangers stelden zich voor en vertelden wat hun dagelijks bezig houdt. Ook was er alle gelegenheid om alle vragen aan de wethouder De Beer, Zopfi of Kok te stellen. Alle drie waren ze present, wat zeer wordt gewaardeerd!

In een vlot tempo is er veel informatie met de inwoners gedeeld over de volgende onderwerpen:

Glasvezelnetwerk; doe ik mee of zeg ik nee?
Rita van Kalmthout gaf een heldere presentatie over het glasvezelnetwerk. De vele voordelen en ook enkele nadelen werden benoemd. U heeft tot 1 februari 2020 te tijd om te beslissen om tegen zeer lage kosten aan te sluiten. De oproep is: neem de beslissing op basis van een bewuste overweging!

Wilt u de presentatie of meer informatie ontvangen om deze thuis te lezen?
Stuur gerust een mail naar: rita@ricodi.nl
Ook kunt u zich laten informeren door, een van de providers, Trined. Op 25 en 26 november staan ze met een informatiebus op ’t Gouwe Pleintje in Achtmaal.

De burgemeester Joyce Vermue; stelt zich voor!
Onze burgemeester heeft sinds haar benoeming kennis gemaakt met Achtmaal. Vorige week is het nieuwe Raadhuis in gebruik genomen, hiermee heeft ze haar kennismakingsperiode afgerond. Ze nodigt alle aanwezigen van harte uit om het nieuwe Raadhuis te bekijken door aanstaande zaterdag 16 november de dag van de inwoner te bezoeken. Ook dorpsraad Achtmaal is hier present!

Informatie van de wethouders; bouwen, onderhoud wegen, energieloket, bibliotheekwerk.
Bouwen in Achtmaal Zuid
Tijdens de informatieavond kondigde wethouder Kok aan dat de aftrap is gegeven voor een nieuw woningbouwproject in Achtmaal Zuid. Dit is een eerste stap in een mooi bouwproject. De vervolgstappen zijn: het maken van een definitief plan en het doorlopen van de procedure voor de juiste omgevingsvergunning. De verwachting is dat over anderhalf jaar duidelijk is wanneer de eerste steen gelegd kan worden.

Onderhoud wegen
De programmering wegen 2018/2019 is goedgekeurd en wordt momenteel uitgevoerd. Hierin zijn o.a. opgenomen, de Blokenstraat en Kraaiheuvelstraat. Voor het eerste halfjaar staan op de planning: Zoeksedijk, Buntweg en ……………….

Energieloket; ook voor u!
In een notendop maakte Wethouder De Beer de aanwezigen attent op de ontwikkelingen en ook mogelijkheden op het onderwerp ‘energie’. Een thema van de toekomst, wat iedereen raakt!
Wilt u alles weten over zonnepanelen of geld besparen met subsidies? Bezoek het digitale energieloket Zundert!

Bibliotheekwerk Zundert: Ook voor Achtmaal; oproep aan iedereen: vul de korte enquête in!
Het is belangrijk dat jonge kinderen goed leren lezen, voor ouderen is lezen ontspannend. Om de toekomstvisie op het bibliotheekwerk (2021 en verder) te bepalen is een enquête uitgezet.
Via de enquête wordt de mening van de inwoner meegenomen in de nieuwe visie.
Een oproep aan de inwoners van Achtmaal: vul de enquête in. Uw mening doet er toe!!

Snelheidsmeterspaarpot: 1.000,– wordt besteed aan reflecterende huisnummers!
Iedereen heeft het gezien; enkele weken geleden stond de snelheidsmeterspaarpot in de Hulsdonkstraat. Het doel is om de weggebruiker bewust te maken van de maximaal toegestane snelheid. In deze periode is het streefbedrag van € 1.000,– opgehaald. Het gekozen doel zijn reflecterende huisnummers voor de bewoners van de Hulsdonkstraat, maar ook voor 14 adressen in Achtmaal. Deze zijn tijdens de informatieavond door loting bepaald!

Reflecterende huisnummer: als elke seconde telt!!
In het donker zijn huisnummers, met name in het buitengebied, slecht te vinden of te lezen. Heel vervelend, zeker wanneer hulpdiensten uw huis moeten vinden. U kunt hier zelf aan bijdragen door een reflecterend huisnummer aan te schaffen.

Bestellen via de dorpsraad tot 21 november a.s.! (suggestie à december kado!)
Tijdens de avond ontstond belangstelling om deze te bestellen. Dit kan via de dorpsraad Achtmaal. U heeft dan een hele fikse korting op de verzendkosten. U kunt bij ons bestellen door te mailen naar: secretaris@dorpsraadachtmaal.nl. De bestelperiode sluit: donderdag 21 november ’19.

Achtmaal wil zich veilig voelen en veilig zijn, maar wat als dit niet zo is?
Voor de veiligheid van de inwoners zetten velen zich in. Zij stelden zich aan de aanwezigen voor!

  1. Buurtpreventie Achtmaal
    Buurtpreventie Achtmaal à achtmaal@buurtpreventiezundert.nl
    – Website Buurtpreventie Zundert

Ook staat er informatie om onveilige situaties te voorkomen op de website: kijk gerust 😉

Cybercrime: de criminelen van nu en van de toekomst!
Corné van de Riet geeft een presentatie, verduidelijkt met korte filmpjes over cybercriminaliteit.
Cybercrime is criminaliteit met ICT, dus met computers maar ook met smartphones. Criminelen breken in op een computer, telefoon of het complete netwerk van een organisatie. Meestal met het motief om geld buit te maken of om een bedrijf schade aan te brengen.

De oproep is: surf naar de website en informeer u zelf en wees alert! (Gouden Tips!)

Mocht u toch nog vragen hebben, ook als de infoavond niet hebt bezocht, stel deze gerust!
Per mail via: achtmaal@buurtpreventiezundert.nl of secretaris@dorpsraadachtmaal.nl of spreek een van de leden van de buurtpreventie of dorpsraad aan. Wij zijn er voor u!

Alle aanwezigen hartelijk dank voor elke bijdrage en deze mooie opkomst.