Informatieavond voor bevolking Achtmaal

ACHTMAAL – De Dorpsraad Achtmaal en Buurtpreventie Achtmaal houden komende vrijdagavond in De Nachtegaal vanaf 20.00 uur een uitgebreide informatieavond voor de inwoners van Achtmaal. De deuren gaan open om 19.45 uur.

Terugblik

Buurtpreventie Achtmaal opent de avond met een korte terugblik op het voorbije jaar, met als belangrijkste onderwerpen veiligheid en de WhatsApp-groepen. Ook wijkagent Arie Boelhouwers zal zijn licht laten schijnen over veiligheid in Achtmaal. Bezoekers kunnen hier ook vragen over stellen. Dorpsraad Achtmaal komt eveneens met een terugblik op het voorbije jaar en belicht hierbij de bestuurswisseling. Uiteraard worden actuele onderwerpen toegelicht zoals woningbouw, uitstraling van het dorp en de veiligheid in het dorp. Afsluitend is er een vragenronde. Wie schriftelijk vragen wil doorgeven, kan dit doen via het e-mail adres secretaris@dorpsraadachtmaal.nl.

Leegstand

Een actueel onderwerp is de leegstand van stallen en schuren; de Vrijgekomen Agrarische Bebouwing (VAB). Ook de komende jaren zal hier vanuit de Gemeente Zundert en ook vanuit de Dorpsraad Achtmaal veel aandacht naar uitgaan. Voor dit onderwerp is Marien Provoost, beleidsadviseur landelijk gebied bij de gemeente Zundert, te gast .Hij brengt u op de hoogte over de status van de pilot om de agrarische leegstand in de gemeente Zundert aan te pakken. Zie hiervoor ook de eerdere berichtgeving in de Zundertse Bode via https://www.internetbode.nl/regio/zundert/politiek/266885/plan-en-pilot-gemeente-om-agrarische-leegstand-aan-te-pakken.

Wethouders

Als afsluiting is er een gesprek tussen de inwoners en de uitgenodigde wethouders. Wilt u weten wat de laatste ontwikkelingen zijn m.b.t. de woningbouw, de breedband in het buitengebied, het groenonderhoud en programma onderhoud wegen? Inwoners kunnen vragen stellen en natuurlijk ook tips en suggesties doorgeven aan de wethouders.