Info avond Dorpsraad en de Buurtpreventie

Op vrijdag 23 november organiseerden de Buurtpreventie en de Dorpsraad Achtmaal gezamenlijk een interessante infoavond met een gevarieerd programma. De Achtmaalse bevolking heeft in zeer grote getalen gehoor gegeven aan de uitnodiging; vele belangstellenden waren om 20:00 present! Geweldig!! De Buurtpreventie en de Dorpsraad kijken tevreden terug op een geslaagde avond!
De avond werd geopend door Anita van Nispen namens de Buurtpreventie. Van haar kreeg het publiek info over de WhatsApp groepen, tips en trucks en successen van de Buurtpreventie Achtmaal te horen. Buurtpreventie Achtmaal heeft onlangs met medewerkers van de gemeente Zundert en andere belanghebbenden een buurtschouw in de kern van Achtmaal gelopen. Verbeterpunten op het gebied van veiligheid en de groenvoorziening zijn in een overzicht opgenomen. De resultaten zijn gedeeld met de aanwezigen. Vervolgens gaf de Marius Cox een presentatie over het verloop van het aantal inbraken en andere incidenten in Zundert, uiteraard met specifieke cijfers voor Achtmaal.
Na de pauze nam Christ-Jan van Bedaf, de voorzitter van de Dorpsraad, het woord. Kort lichtte hij de onderwerpen toe welke de Dorpsraad het afgelopen jaar op de agenda had staan, zoals woningbouw in Achtmaal, het onderhoud van het groen en de wegen in Achtmaal, de rol in de pilot met betrekking tot de leegstaande stallen en schuren en de aankleding van de dorpskern rondom de feestdagen. Tevens werd Remy Godrie als nieuw bestuurslid van de Dorpsraad voorgesteld.
Vervolgens nam Marien Provoost, beleidsadviseur landelijk gebied bij de Gemeente Zundert, het woord. Marien vertelde over de pilot om de agrarische leegstand tegen te gaan. Achtmaal heeft een groot buitengebied, waar mogelijk nu en in de komende jaren een flink aantal Vrijkomende Agrarische Bebouwingen, afgekort als VAB, zullen komen. Voor de Achtmaalse betrokkenen is het onderwerp VAB zeer actueel en heeft grote impact. Marien heeft het traject wat de gemeente gaat lopen een duidelijke manier toegelicht.
Als slot ging Christ-Jan van Bedaf de dialoog met Wethouder Patrick Kok aan. Het gesprek ging over actuele onderwerpen die in Achtmaal spelen.. Wethouder Kok informeerde over de plannen voor het bouwen van woningen op de locatie ‘Achtmaal Zuid’, voor de inwoners van Achtmaal, ook wel genoemd ‘achter het pakhuis’. Vanuit het publiek werden vragen gesteld, zoals over de bibliotheek, de veiligheid voor fietsers langs de Buntweg en het kruispunt rondom café Den Thuur. Ook op de ingekomen vragen via de mail, gaf de wethouder antwoord. De aanwezigen kregen heldere antwoorden, soms met toezeggingen op korte of langere termijn of ook wel eens een ‘nee’. Helaas is ‘nee’ ook een antwoord. Uit het gesprek bleek dat er in Achtmaal nog genoeg initiatieven en ontwikkelingen klaar staan voor de komende jaar. De inwoners zijn betrokken bij het dorp en dragen dit zeker een warm hart toe!
Het Buurtteam Achtmaal van Rabobank De Zuidelijke Baronie zorgde voor hapje tijdens het naborrelen. Rabobank bedankt! Uiteraard werd er tot in de late uurtjes nagepraat.
Op de Facebook pagina ‘Dorpsraad Achtmaal’ zijn foto’s van deze succesvolle avond geplaatst.
Alle aanwezigen bedankt dat jullie er waren en tot volgend jaar !!