In buitengebied gemeente Zundert straks maximaal 60 km per uur

ZUNDERT – Zestig kilometer per uur. Harder mag er straks niet meer worden gereden op de gemeentelijke wegen in het buitengebied van Zundert. Hiervoor is onlangs door het college een verkeersbesluit genomen. Om ervoor te zorgen dat het verkeer zich aan de snelheid, houdt zijn verschillende verkeersmaatregelen noodzakelijk. Deze worden in verschillende stappen gerealiseerd.

Het invoeren van een snelheidslimiet van 60 km per uur op alle wegen in het buitengebied is onderdeel van het in juni 2020 door de Zundertse gemeenteraad vastgestelde Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Op sommige wegen geldt nu nog een maximumsnelheid van 80 km per uur. Dat gaat straks dus veranderen. Met het verlagen van de snelheid wil de Gemeente Zundert de verkeersveiligheid voor onder andere fietsers verbeteren. Bovendien sluit deze maatregel aan bij de richtlijnen uit het landelijke programma Duurzaam Veilig.

Drie stappen

Om ervoor te zorgen dat alle weggebruikers zich aan de maximumsnelheid houden, wil het college in drie stappen verschillende verkeersmaatregelen nemen. In de eerste plaats worden straks borden geplaatst waarop de maximumsnelheid van 60 km per uur staat aangegeven. Voor zover dit nog niet is gebeurd, komen er borden bij de bebouwde komgrenzen, gemeente- en landsgrenzen en op plaatsen waar een overgang is naar een provinciale N-weg. Ten tweede zal op relevante locaties extra belijning worden aangebracht, zoals kantmarkering op de bredere wegen en fiets(suggestie)stroken op belangrijke fietsroutes. Tevens zal het getal ‘60’ op de verschillende wegen worden aangebracht. Ten derde wordt een aantal fysieke maatregelen genomen, onder meer naar aanleiding van klachten over de snelheid van het verkeer op onder meer de Weduwestraat, route Kruispad-Noordhoeksestraat-Hazeldonksestraat, Hellegatweg, parallelwegen N263/Bredaseweg en de Hulsdonkstraat. Op deze locaties is het bijvoorbeeld wenselijk om de snelheid ook met een fysieke maatregel af te dwingen. Denk hierbij aan drempels en versmallingen. Dit zijn echter kostbare maatregelen. De Gemeente Zundert wil daarom zogezegd zoveel mogelijk werk met werk maken door aan te sluiten op het onderhoudsprogramma. Fysieke maatregelen worden daarnaast besproken met de bewoners, dorpsraden en andere belanghebbenden. Zij worden uitgenodigd om mee te denken via Samen Zundert.

Draagvlak

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen het verkeersbesluit. Het college verwacht echter dat dit niet zo’n vaart zal lopen. De snelheid van het verkeer is namelijk één van de grootste ergernissen van bewoners. Op de meeste wegen geldt nu al een snelheidslimiet van 60 km per uur. Op wegen waar de limiet nog niet geldt, is daar wel behoefte aan. De verwachting is dat er voldoende draagvlak is voor de maatregel om de maximumsnelheid tot 60 km per uur te verlagen. Het nemen van fysieke maatregelen zoals drempels ligt soms gevoeliger. De Gemeente Zundert bekijkt straks daarom per maatregel of overleg met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden noodzakelijk is.