Gemeente Zundert aan de slag met fietsstroken in buitengebied

ZUNDERT – Gemeente Zundert zet dit jaar in op verkeersveiligheid in het buitengebied. Op de wegen Roosendaalsebaan, Buntweg en Nieuwmoerseweg wordt straks ongeveer 15 km aan fietsstroken aangelegd. Ook komen er drempels en kruispuntplateaus op deze wegen en op de Achtmaalseweg. Met dank aan financiële bijdragen van het Rijk en de Provincie Noord-Brabant.

Die bijdragen zijn bedoeld voor verkeersveiligheidsmaatregelen op 60 km/u-wegen buiten de bebouwde kom. De fietsstroken die worden aangebracht zijn rood en vallen daardoor meer op. De drempels en kruispuntplateaus zorgen ervoor dat automobilisten vaart minderen. De kosten zijn geschat op ongeveer één miljoen euro. Daarvan neemt het Rijk de helft en de Provincie Noord-Brabant maximaal een kwart voor haar rekening.

Verbetering verkeersveiligheid

Wethouder Patrick Kok toont zich verheugd. “We slaan hiermee twee vliegen in één klap,” stelt hij. “Deze veiligheidsmaatregelen combineren we namelijk met het geplande onderhoud aan deze wegen. Fietsers en wandelaars krijgen de ruimte in het buitengebied. Dat zorgt voor een flinke verbetering van de verkeersveiligheid.” De maatregelen zijn ook opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). In het GVVP is aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid in het buitengebied.

Geplande uitvoering

Het onderhoud en aanleg van fietsstroken en drempels start in maart. De verwachting is dat de klus eind mei geklaard is.