Ieder dorp krijgt één vaste handhaver

Iedere handhaver in de gemeente Zundert krijgt 1 of 2 dorpen toegewezen waar zij de verantwoordelijkheid krijgen voor toezicht en handhaving. Ze hebben daarvoor elektrische fietsen in gebruik genomen. Op deze manier zijn de handhavers meer zichtbaar in de wijk en toegankelijker voor inwoners en organisaties. Burgemeester Poppe-de Looff heeft vandaag, 13 februari, samen met de handhavers het startsein gegeven voor deze aanpak.

In de gemeente Zundert zijn handhavers in dienst, ook wel Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) genoemd. Burgemeester Poppe-de Looff: “We willen als gemeente met burgers samenwerken aan een veilige leefomgeving. Daarom gaan we hen nog meer betrekken bij toezicht en handhaving in de wijken. We richten ons op de overlast en ergernissen en leveren zo veel mogelijk maatwerk.”

Naast toezicht en handhaving is de gemeente ook in gesprek met organisaties die de belangen van de buurt behartigen, zoals dorpsraden, buurtpreventieteams, wijkagenten en buurtambassadeurs.


De verdeling

De drie handhavers van de gemeente Zundert gaan in de volgende dorpen werken:

  • de heer Brood in Rijsbergen
  • mevrouw Meerdink in Zundert en Klein Zundert
  • de heer Snepvangers in Wernhout en Achtmaal

Inwoners en anderen kunnen de handhavers bereiken via gemeente@zundert.nl of via tel.nr.: 076 – 599 56 00.