CV De Goudpoepers in startblokken voor carnavalsfeest in de Gouwe Stad

ACHTMAAL – Carnaval barst eind deze maand weer los. Zo ook in Achtmaal, waar vooral de optocht in heel de regio beroemd en/of berucht is. We spreken dit jaar met Nar Kevin van CV de Goudpoepers uit Achtmaal, voor deze gelegenheid geflankeerd door de Pliessie Jimmy en door Prins Ralph.

In Achtmaal – tijdens carnaval beter bekend onder de naam Gouwe Stad – kun je zomaar als lid van de Raad van 11 worden gevraagd, als je ooit hebt laten doorschemeren dit wel leutig te vinden. Dat overkwam ook Kevin Frijters, die op een avond bezoek kreeg van enkele leden van CV De Goudpoepers die hem vroegen het lidmaatschap van de Raad van 11 te overwegen. Na kort overleg met zijn vriendin Ilse zei hij dezelfde avond nog ja. Inmiddels is hij alweer vijf jaar lid, waarvan drie jaar in de rol van Nar.

Entertainen

Dat laatste was in eerste instantie niet meteen waar Kevin zelf aan dacht, maar, zoals hij zegt: “Ik nam deze rol aan in het belang van de vereniging en heb hiervan nooit een moment spijt gehad. Het bevalt me eigenlijk heel goed. Het is heel dankbaar werk”. Vooral entertainen van kinderen en ouderen vindt hij prachtig. Als speciaal moment noemt hij ook het traditionele ziekenbezoek op vrijdag, voordat het carnavalsfeest ├ęcht losbarst. “Het is leuk om bij deze mensen, ondanks de nare periode waarin ze verkeren, weer een lach op het gezicht te zien”, aldus Kevin Frijters.

Vuurdoop

Zijn eerste optreden – toen nog als ‘gewoon’ lid van de Raad van 11 – was het hiervoor genoemde ziekenbezoek. Jimmy de Pliessie die ook aan tafel zit, vertelt hoe dat bezoek verliep. “We waren met vier raadsleden op ziekenbezoek gegaan die middag. We stapten om twee uur ’s middags ergens binnen en kwamen daar om pas om zeven uur ’s avonds weer naar buiten. Je kunt wel raden dat daar niet alleen koffie is gedronken. We zouden gezamenlijk met heel de Raad van 11 gaan eten bij Den Thuur, maar toen we daar aankwamen had de rest van de Raad al uitgebreid gegeten. We hebben toen zelf maar wat eten besteld en hebben ons aspirant-lid Kevin netjes thuis afgeleverd. Dit was meteen de vuurdoop voor Kevin en de basis voor een echte band met de groep was gelegd”.

Netwerk

Kevin, Ralph en Jimmy zijn het er alle drie over eens dat naast dat het lidmaatschap van een carnavalsvereniging weliswaar veel tijd en inzet vergt, maar dat het ook veel brengt. “Niet alleen is het met carnaval altijd heel erg gezellig, leutig en dankbaar, ook je netwerk breidt zich flink uit. Waar je ook komt, je ziet altijd wel iemand van de Raad van 11 en/of ex-raadsleden met wie je een speciale band hebt opgebouwd. Ook kom je met veel mensen buiten de raad in contact bij het deur aan deur verkopen van steunkaarten, het ophalen van advertenties enzovoorts”.

Gouwe Stad

In de Gouwe Stad luidt het carnavalsmotto dit jaar: ‘Ties nie wa ut lekt! In november werd voor de allereerste keer een heus Novemberfest gehouden, ter vervanging van het Elfde van de Elfde Bal. De optocht in de Gouwe Stad vindt steevast plaats op carnavalszaterdag. De prijsuitreiking is dit jaar in MFA ’t Gouwe Hart ain Achtmaal. Surf voor meer informatie naar www.cvdegoudpoepers.nl en https://nl-nl.facebook.com/cvdegoudpoepers.