Camping de Ossewei in het zonnetje gezet

ACHTMAAL – Gedeputeerde Anne-Marie Spierings reikte op maandagavond 4 juni een aanmoedigingsprijs uit aan Conny en Vincent Kouwenhoven van camping de Ossewei uit Achtmaal.

De uitreiking vond plaats aan het eind van Klimaat top Zuid welke werd gehouden in de voormalige Koepelgevangenis in Breda. De Klimaattop Zuid is bedoeld om kennis te delen en innitiatieven te bundelen om gezamenlijk tot concrete klimaatafspraken te komen. De kern is: gezamelijke actie en uitvoering.

In die context prees Annemarie Spierings de daadkracht van de familie Kouwenhoven als het gaat om een bijdrage aan de energietransitie .Zij willen hun minicamping verduurzamen en hebben er voor gekozen om daarbij helemaal ‘van gas los’ te gaan. Alle benodigde warmte voor douchen, ruimteverwarming en zwembad is afkomstig van zonne-energie. Samen met het eveneens Achtmaalse bedrijf HoCoSto is een innovatieplan gemaakt om zelf zonnewarmte op te gaan wekken, en deze warmte op te slaan in een warmtebuffer voor later gebruik.

De geduputeerde sprak de wens uit dat dit project als voorbeeld mag gaan dienen voor collega-ondernemers en natuurlijk ook voor de campinggasten.