INWONERS Van Achtmaal: Reanimatiecursus voor IEDEREEN!

De overlevingskansen bij een plotselinge hartstilstand of hartfalen worden flink vergroot als er tijdig hulp wordt geboden door snel te gaan reanimeren. Vanwege de ligging heeft Achtmaal een langere aanrijtijd voor ambulances. Voor de inwoners van Achtmaal is het dus extra urgent dat er veel mensen kunnen reanimeren! Buurtpreventie Achtmaal wil graag een nieuwe groep […]