Verkoop kavels “Biezen”Achtmaal

Het plan omvat de ontwikkeling van 5 woningbouwkavels tussen de Biezen en de Aartsberg te Achtmaal. Aansluitend op de bestaande bebouwingsstructuur worden hier 3 vrijstaande en 2 twee-onder-een kap woningen gerealiseerd. De bouwkavels zijn (behoudens situaties van overmacht) uiterlijk 1 november 2018 bouwrijp gemaakt.