Werkzaamheden in buitengebied gemeente Zundert

ZUNDERT – De gemeente Zundert voert vanaf maandag 8 januari 2018 in diverse fasen onderhoudswerkzaamheden uit in de Boomkensevaart in Rijsbergen, de Egeldonkstraat en de Moersebaan in Zundert en de Helstraat, Minnelingsebrugstraat en Eendenkooistraat in Achtmaal. Het gaat om het herstellen van de bestaande bestrating en daar waar nodig het vervangen van bestrating. De werkzaamheden […]