ACHTMAAL  – Dat de kleur groen prominent aanwezig is in de clubkleuren van VV Achtmaal, kan haast geen toeval zijn. De voetbaltrots van Achtmaal doet namelijk ook haar best om in figuurlijke zin een groene club te zijn. Met het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de clubkantine zorgt VV Achtmaal voor een primeur onder de voetbalverenigingen in de gemeente Zundert.

 

De club is nog druk bezig met het gladstrijken van de laatste financiële plooien, maar naar verwachting zal de klus in het eerste kwartaal van 2016 volledig zijn geklaard. VV Achtmaal heeft wat dat betreft flink gas gegeven, want het door voorzitter Koert Hereijgers aangedragen idee voor plaatsing van de zonnepanelen dateert van amper twee jaar geleden. “De zonnepanelen bieden VV Achtmaal verschillende voordelen,” legt hij uit. “Zo verwachten we de investering in de zonnepanelen heel snel te kunnen terugverdienen. Daarnaast zorgt het gebruik van zonnepanelen door de club ook voor een positieve uitstraling binnen de Achtmaalse gemeenschap. Na de start twee jaar geleden is het initiatief dit jaar in een stroomversnelling terechtgekomen en hebben we onderzoek gedaan naar eventuele subsidiemogelijkheden. Zo zijn we terechtgekomen bij een landelijke regeling die per 1 januari 2016 actief wordt.”

Kostenplaatje

“Vanuit de vereniging zijn al snel verschillende personen bij het project betrokken. Eerst heb ik de andere leden van het hoofdbestuur moeten overtuigen. Mijn medebestuurders moesten het plan immers ook omarmen en ondersteunen. Dat geldt eveneens voor de sponsorcommissie, want een belangrijke vraag is uiteraard hoe je de sponsors bij het plan kunt betrekken. Na een eerste gesprek met de leverancier van de zonnepanelen hebben we het kostenplaatje op papier gezet en zijn de sponsors benaderd. Onder deze groep troffen we veel bereidwilligheid. Sommige sponsors bieden rechtstreekse financiële steun, terwijl andere sponsors zorgen voor arbeidskrachten om het project te doen slagen. Tijdens de algemene ledenvergadering hebben we het plan onlangs aan de achterban gepresenteerd en het is bijzonder positief ontvangen.”

Terugverdientijd

Volgens voorzitter Koert Hereijgers is VV Achtmaal momenteel nog bezig met de finaciële invulling van het project. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we komend jaar  kunnen overgaan tot de investeringen in de zonnepanelen. Afhankelijk van het weer moeten deze dan in het eerste kwartaal van 2016 zijn geplaatst. Het gaat om in totaal 52 panelen die op één zijde van het dak van de kantine worden gelegd. Technisch gezien is het mogelijk om het aantalen zonnepanelen op ons terrein  uit te breiden. In dat geval zouden we overgaan tot het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de kleedkamers.” Staat de terugverdientijd van zonnepanelen doorgaans op een jaar of tien, bij VV Achtmaal hopen ze dat een stuk sneller te kunnen doen. Koert Hereijgers: “Wij sterven ernaar om – met de inbreng van donateurs en sponsoren – onze investeringen in drie tot vijf jaar terug te verdienen. Daartoe gaan we straks in en rond de kantine van VV Achtmaal allerlei acties houden.”

Vooruitstrevend

Met het zonnepanelenproject probeert VV Achtmaal zich te presenteren als een vooruitstrevende club, zo erkent de clubvoorzitter. “Wellicht zijn er voor andere clubs mogelijkheden om ons concept te kopiëren,”zegt hij. “We willen ze daarbij best helpen. Verenigingen zijn van harte welkom om bij ons een kijkje te komen nemen.” FOTO VV ACHTMAAL – NIELS DEKKERS