Heel Achtmaal sluit zich aan bij project Buurtpreventie gemeente Zundert.

Buurtpreventie Achtmaal in de startblokken!!

ACHTMAAL- Dat de behoefte groot was bleek uit de grote opkomst op de bijeenkomst buurtpreventie georganiseerd door de Dorpsraad.
We waren het al snel over één ding eens, de invoering van buurpreventie is zeer nuttig omdat het kan leiden tot voorkomen van inbraak. Samen staan we sterk en dat klinkt Achtmaal niet vreemd in de oren.
Vandaar dat het draagvlak ook groot was om met buurtpreventie Achtmaal  te starten. Een 40tal  vrijwilligers vanuit alle hoeken van Achtmaal gaan zich inzetten om het project te laten slagen, zowel in het dorp als het gehele  buitengebied. Het is de bedoeling om ons dorp een stuk veiliger te maken. Helaas is dat nodig gezien de stijging van het aantal inbraken in gemeente Zundert en met name ook  in Achtmaal.
We zijn nu nog even bezig de laatste puntjes op de i te zetten en dan is het een feit. Dinsdag 11 februari is de dag dat Burgemeester Leny Poppe- de Looff in samenwerking met de politie de officiële aftrap aan buurtpreventie Achtmaal geeft. Alle inwoners van Achtmaal ontvangen binnenkort een informatie pakket.

Doel Buurtpreventie Zundert
Door buurtpreventie in te zetten willen we er voor zorgen dat de inbraken (en criminaliteit) in de gemeente Zundert met zijn kerkdorpen tot een minimum worden beperkt en het veiligheidsgevoel onder burgers in deze gemeente stijgt. Daarnaast willen we dat er in elke buurt in de gemeente Zundert door middel van een buurtpreventie een stevig netwerk van buurtbewoners ontstaat, die buurtpreventie zelf draaiende houdt en zo dus leefbaar houdt.
(bron: Website buurtpreventiezundert.nl)

KPJ Achtmaal Rikkonkours 2014

Ook het komende jaar trapt KPJ Achtmaal het nieuwe jaar af met een nieuwe editie van  het KPJ Achtmaal Groot Rikkonkours. Zondag 5 januari 2014 wordt in Achtmaal om 19.30 uur stipt  het startschot gegeven voor de eerste van de vier avonden van dit gezellige kaarttoernooi.

Ook dit jaar zal er in Zaal De Toekomst te Achtmaal gerikt worden in klassementsvorm, verspreid  over vier avonden, waarbij de drie beste avonden tellen. Maar ook een of twee avonden meekaarten  behoort tot de mogelijkheden, daar er op de vier avonden ook dagprijzen zijn te verdelen. Voor ieder  wat wils. Dit alles staat onder leiding van een deskundige leiding die er weer voor zal zorgen dat  alles soepel en eerlijk verloopt. Dat het konkours inmiddels een goede naam heeft gemaakt onder de rikkers is af te zien aan het deelnemers veld; van ver buiten de gemeentegrenzen schuiven de  deelnemers mee aan en zijn op drukke avonden met zo’n 72 deelnemers. Maar ook hier geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Inschrijven is mogelijk vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur stipt.

Eventueel meer info en natuurlijk alle tussenstanden zijn te vinden op www.kpj-achtmaal.nl

RIKKEN2014

Kerstsfeer in Achtmaal

foto