Kruisboogvereniging Komst des Vredes uit Achtmaal viert 100-jarig jubileum

Verjaardagen zijn er om te worden gevierd. Wel heel speciaal echter wordt het als het gaat om een honderdste verjaardag. In Achtmaal is het bijna zover, want komende vrijdag bestaat kruisboogvereniging Komst des Vredes er precies honderd jaar. Clubvoorzitter Frans Boden en Alphons van Aert, voorzitter van de jubileumcommissie, duiken in de geschiedenis van ‘hun’ vereniging.

Dat laatste is Alphons van Aert meer dan toevertrouwd. De bijna 64-jarige verenigingsman is op 1 maart namelijk precies vijftig jaar lid van de op 1 maart 1919 officieel opgerichte kruisboogvereniging die nog altijd thuis is waar het ooit begon: op de locatie aan de Achtmaalseweg 178. Bij ‘Den Thuur’ dus. “Die locatie was eigendom van mijn vader Stan van Aert”, vertelt Alphons van Aert. “Mijn vader had de horeca weer overgenomen van Jozef van Aert. Zo ben ik erin gerold. Ik ben de jongste uit een gezin van zes. Mijn andere broers zijn ook lid, net als een zwager. Wat dat betreft is het voor mij wel een beetje een familieaangelegenheid, al ben ik nu nog het enige actieve lid van ons gezin. Ik ben dus al vijftig jaar actief als schutter. Dat gaat me soms goed af en soms iets minder.”

Populair

De kruisboogsport mocht zich een eeuw gelden verheugen in een grote populariteit, zo maakt Alphons van Aert duidelijk. “Er werden in die periode meer kruisboogverenigingen opgericht in de buurt”, vertelt hij. “De Gezellige Vrienden uit Zundert bijvoorbeeld, en De Alpenjagers uit Roosendaal. Met deze clubs hebben we ook nauwe contacten. Jozef van Aert zat op 1 maart 1919 trouwens al in de horeca. Bij de buren van Nooit Gedacht, een andere kruisboogvereniging uit Achtmaal, zijn de reglementen overgenomen voor onze vereniging.”

Voorzitter

Frans Boden is sinds 1990 de zesde voorzitter in de clubhistorie. Hij werd in 1983 lid van Komst des Vredes na deelname aan een kermisverschieting in Achtmaal. “Daarna werd aan mij gevraagd: ‘Is dat kruisboogschieten niks voor jou?’ Van het een kwam het ander. Net als Alphons ben ik nog steeds actief als schutter. De leeftijd gaat echter meespelen, ervaar ik. Dat heeft vooral met zicht te maken. Anderen krijgen op zeker moment te maken met een trillende hand, of de boog wordt eenvoudigweg te zwaar. Desondanks zijn er genoeg mensen die tot op hoge leeftijd mee kunnen blijven doen.”

Meehelpen

Wie als actieve schutter moet afhaken, blijft in veel gevallen echter gewoon verbonden aan de club, zo wordt duidelijk. “Het sociale aspect is óók belangrijk”, aldus Frans Boden. “Bovendien kan er nog altijd volop worden meegeholpen. Bij clinics, bij vrije verschietingen, bij het schoonmaken van de accommodatie, bij onderhoudswerkzaamheden, noem maar op. Dat geldt ook voor kringverschietingen, nationale wedstrijden of concoursen. Dan moeten er bijvoorbeeld resultaten worden ingevoerd in de computer, of is er hulp nodig bij het jureren.”

Topschutters

Volgens Alphons van Aert is er altijd volop werk aan de winkel. Hij doet het naar eigen zeggen graag. “Wij zijn verbonden met Komst des Vredes. We staan ervoor en dat stralen we naar buiten toe ook uit. Zo wonen we ook bondsvergaderingen bij. Daarnaast zijn we, samen met andere verenigingen, aangesloten bij de Kring Zundert. Daar verschieten we om en om onze kringwedstrijden. Verder doen we mee aan wedstrijden van de Nederlandse Kruisboog Bond (NKB), masterwedstrijden, nationale kampioenschappen en concoursen.” Verder noemt hij de wedstrijden om de Gouden Frans Fakkers Pijl. Alphons van Aert: “Hier doen de 48 beste schutters van Nederland aan mee. Ook onze vereniging telt enkele topschutters. ‘Last but not least’ is er dan nog de strijd om de Van de Wall Beker. “Dat is één van de belangrijkste wedstrijden van de Kring Zundert”, zegt hij. “Hier doen alle verenigingen aan mee met hun beste schutters.”

Solistisch

De vele sportieve uitdagingen ten spijt, loopt het vandaag de dag qua belangstelling niet storm bij Komst des Vredes, constateren Boden en Van Aert. “Maar dat geldt voor de hele schietsport in zijn algemeenheid. In de jaren ’80 zaten we met 53 leden aan onze top. Momenteel hebben we 37 leden. Dat mogen er wel meer zijn. Er zijn altijd wel deelnemers aan kermisverschietingen, vrije verschietingen en onze Open Dag, maar meestal blijft het bij die ene keer. Misschien heeft het er mee te maken dat onze sport niet zo spectaculair oogt. Bovendien verandert de maatschappij. Mensen zijn minder snel bereid om zich te binden aan een vereniging, ze zijn wat meer solistisch. Maar misschien is er straks wel weer een opleving.”

Inkomsten

Dat laatste zou Komst des Vredes welkom zijn. Extra leden betekenen immers extra geld, als is de contributie bij de Achtmaalse kruisboogvereniging slechts één bron van inkomsten. “We hebben daarnaast sponsoren via een bord in onze schietaccommodatie én de inkomsten uit het Tour de France-spel dat we sinds 1990 elk jaar houden”, aldus Alphons van Aert. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook uitgaven, zo maakt hij duidelijk. Contributieafdrachten aan de NKB en de Kring Zundert bijvoorbeeld, en de kosten van onderhoud aan de accommodatie. “En niet te vergeten het prijzengeld”, weet Van Aert. “We hebben namelijk ook interne wedstrijden, zoals het koningschieten en de kerstverschieting. Onze agenda is het hele jaar door gevuld. We beginnen in de vierde week van januari en eindigen in de derde week van december.”

Samenwerking

Van echte rivaliteit met andere kruisboogverenigingen is vandaag de dag volgens Alphons van Aert trouwens niet veel meer over. “Als we het aan de bar over onze resultaten hebben, praten we ook over die van anderen. We houden onze collega’s in de gaten, maar concurrentie is iets van vroeger. We werken vooral samen. De winterkampioenschappen bijvoorbeeld worden opgezet door alle negen verenigingen van de Kring Zundert. Als vereniging alleen is dat ook niet meer te doen. Je bent op elkaar aangewezen. Samen staan we sterk. Er is geen rivaliteit meer, we feliciteren elkaar bij gewonnen wedstrijden.”

Kampioenschappen

En winnen heeft Komst des Vredes in haar 100-jarig bestaan volop gedaan, vertelt een trotse Alphons van Art. “We zijn meerdere keren nationaal kampioen geweest en hebben ook diverse keren het kampioenschap van de Kring Zundert gepakt. Ook de in 1964 in het leven geroepen Van de Wall Beker hebben we regelmatig gewonnen. Toen we de beker in 1981 voor de vijfde keer wonnen, mochten we hem officieel houden. We hebben ‘m teruggeschonken, want anders zou het toernooi komen te vervallen. Daarna hebben we hem trouwens nog een aantal keren gewonnen.”

Getalenteerd

Maar kruisboogvereniging Komst des Vredes telt dan ook een aantal buitengewoon getalenteerde leden. “Absolute topper is Ferry van den Broek”, vertelt Van Aert. “Hij is momenteel koning én keizer. Het door onze club in ere herstelde keizerschap verwerf je als je drie keer achter elkaar koning wordt of als je vijf keer in totaal koning wordt. Ferry is het beide gelukt. Andere toppers zijn de broers Johan en René Tax, Arno Dictus en Erwin Tax. Klasse en materiaal zijn bepalend voor succes, maar de professionele aanpak door deze schutters brengt ze telkens weer een niveau hoger.”l