ACHTMAAL/KLEIN ZUNDERT – Bijna twee jaar geleden is het bestuur van de parochie Heilige Drie-Eenheid samen met de parochiekernen van Achtmaal en Klein Zundert gestart met het in kaart brengen van de benodigde renovatiewerken aan de kerken van Achtmaal en Klein Zundert.

Het bestuur vindt het belangrijk om alle drie de kerken van haar parochie open te houden voor haar parochianen. Dit kan overigens alleen als er voldoende mensen deelnemen aan de vieringen en als het parochiebestuur mag blijven rekenen op de financiële steun door middel van de jaarlijkse kerkbijdrage.

Subsidie
Omdat beide kerken rijksmonumenten zijn is eerst een zogenaamde BRIM-aanvraag ingediend. Deze overheidssubsidie is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van rijksmonumenten. Zowel voor Achtmaal als voor Klein Zundert is deze subsidie toegekend en hiermee kan ongeveer 40 procent van de begrote kosten worden gedekt. Met behulp van het Bisdom zijn vervolgens gespecialiseerde aannemers benaderd, die de werkzaamheden bij beide kerken, gelijktijdig uitvoeren.

Steiger
In Achtmaal, waar de torenspits gerestaureerd zal worden, is inmiddels een steiger geplaatst. In Klein Zundert, waar met name goten, het timmerwerk eromheen en voegwerk vervangen moeten worden, wordt op korte termijn gestart met de opbouw van de steigers. De verwachting is dat de werkzaamheden drie maanden maanden in beslag gaan nemen.