Kent u het landgoed Wallsteijn

Kent u het landgoed Wallsteijn

ACHTMAAL – Heeft u op landgoed Wallsteijn gewoond? Heeft u er gewerkt? Kwam u vaak op landgoed Wallsteijn? Heeft u er gejaagd? Of een boerderij gepacht? Of heef u ooit studie naar het Landgoed gedaan? Heeft u ooit foto’s van Wallsteijn gemaakt? En heeft u wellicht zelf nog foto’s of documenten van het landgoed? Dan zijn wij op zoek naar u!

Op zondag 20 maart vindt in de van Gogh kamer aan het van Gogh huis een middag plaats met als doel informatie in te zamelen over zowel het Landgoed Wallsteijn als ook alle families die op het Landgoed hebben gewoond en gewerkt. Zowel het van Goghuis als ook enkele particuliere verzamelaars hebben documenten waaronder ook veel foto’s uit de nalatenschap van de familie van de Wall. Sommige foto’s zijn al meer dan 100 jaar oud, andere documenten overschrijden de leeftijd van 200 jaren. Het is de bedoeling in de toekomst iets met deze documenten te doen, wat precies is nog niet duidelijk maar te denken valt aan een tentoonstelling, het uitgeven van een boek of eventueel een combinatie daarvan. Wat we er ook mee gaan doen alles begint met het hebben van de juiste informatie. Wie staan er nu precies op die foto? Waar is die foto precies gemaakt? In welk jaar was dat? Denkt u dat u ons daarmee kunt helpen dan bent u van harte welkom. Tijdens die middag zullen we foto’s en documenten tonen om daar dan onder het genot van een kopje koffie een gezellig gesprek bij te voeren. Wij op onze beurt zullen zorg dragen voor zorgvuldige optekening van de informatie. De middag begint om 13.30 uur en zal tot ca. 16.30 uur