Achtmaal is een kleine kern in een landelijke omgeving.
Kleine kernen kunnen vaker te maken hebben met
leefbaarheidsproblemen. Om deze problemen voor te zijn,
heeft de gemeente samen met de dorpsraad in 2008 een
dorpsontwikkelingsplan (DOP) voor Achtmaal vastgesteld. Dit
DOP is vertaald naar de structuurvisie “Kern Achtmaal 2025”.
In de structuurvisie is de ontwikkelingsrichting aangegeven
voor de kern. De locatie ‘Achter ’t Packhuis’ is opgenomen als
ontwikkellocatie voor wonen.
Achtmaal is niet in één richting gegroeid, maar rondom
uitgebreid. Dit gegeven vormde voor de gemeente een belangrijk
aandachtspunt om de uitbreidingsrichting voor de kern Achtmaal
vast te leggen aan de zuidrand van Achtmaal. De uitbreiding
Achter ’t Packhuis vormt een onderdeel voor een goede afronding
van de dorpskern, waarbij aangesloten wordt op de reeds
gerealiseerde woningbouwontwikkeling aan de Timberwolfstraat –
Tessevijverstraat.
De stedenbouwkundige verkaveling is dusdanig ontworpen dat
er aansluiting wordt gezocht bij de bestaande infrastructuur. De
Timberwolfstraat wordt doorgetrokken met hetzelfde wegprofi el
(woonstraat), deze weg loopt door tot aan de Van Lanschotstraat.
Aan de buitenzijde wordt de bestaande straat gehandhaafd,
als woonpad, wat een passende afronding geeft naar het
buitengebied. De straten worden verbonden met een doorsteek, in
de vorm van een woonpad. Richting de corsobouwplaats wordt een
groene ruimte gecreëerd en zal tevens een wadi worden voorzien
om het regenwater op een natuurlijke wijze op te vangen. Op de
locatie van het voormalig Witgele kruisgebouw wordt een groene
entree naar het plan gevormd. Ter hoogte de Van Lanschotstraat
blijft een parkeervoorziening bestaan.
In totaal omvat het plan 40 woningen. De invulling van de
verkaveling bestaat uit een een gevarieerd woonprogramma,
waaronder rijwoningen, seniorenwoningen, twee-onder-eenkapwoningen, levensloopbestendige woningen, vrijstaande
woningen en bouwkavels. Kortom, er is aanbod voor elke
doelgroep.
Het plan zal gefaseerd in verkoop gaan, de verkoop van fase 1
zal medio 2021 plaatsvinden. Binnenkort komt er website en
facebookpagina online waar u de laatste ontwikkelingen en tevens
de verkoop kunt volgen. Mocht u interesse hebben in het plan, dan
kunt u alvast inschrijven bij Van Hassel Makelaars.
Binnen het plan is veel aandacht uitgegaan naar het accenturen
van de landelijke sfeer. De woningen zijn omringd door veel groen
en de architectuur van de woningen kenmerken het landelijke
karakter. Dit komt terug door het toepassen van veel variatie
in de bebouwing en uitstraling. Verschillende erkers en grote
raampartijen in de voorgevel zorgen voor een uitnodigend karakter
en zicht op het groen en omgeving.

https://www.achtertpackhuis.nl/