Remy Godrie (voorzitter)

Silvia van Laerhoven (secretaresse)

Kees Peeters (penningmeester)

Christ-Jan van Bedaf (bestuurslid)

Lian Godrie (bestuurslid)

Linda Delcroix (bestuurslid)

Linda Godrie (bestuurslid)

Wil Elst (bestuurslid)

Fanny Schrauwen (bestuurslid)