Informatievoorziening:

  • Overleg met de inwoners: Wij streven er naar minimaal 1 keer per jaar een vergadering te plannen met de Achtmaalse bevolking. Hierbij zullen de ontwikkelingen met betrekking tot door ons opgepakte acties besproken worden. Verwijzend naar de doelstelling van de dorpsraad om vanuit verschillende aandachtsgebieden een visie te ontwikkelen, blijven wij door middel van deze bijeenkomsten in contact over de wensen en inzichten. De aandachtsgebieden van de dorpsraad zijn tenslotte zaken die zijn voortgekomen uit de belangen van de bevolking!
  • Bijhouden van een website: Wij streven naar een actuele nieuwsstroom en stellen alle verenigingen van Achtmaal in de gelegenheid evenementen en nieuwsberichten via onze site aan te kondigen.
  • Verspreiden van actueel nieuws: Na afloop van de algemene vergaderingen en steeds wanneer de dorpsraad dit wenselijk acht, zal er nieuwe informatie op de website worden gepubliceerd.