In het dorpsontwikkelingsplan is naar voren gekomen waar de realisatie van een bedrijventerrein wenselijk is. Dit is de hoek Buntweg, Heiningstraat, Achtmaalseweg.

De concrete uitwerking laat op zich wachten.

De dorpsraad heeft in 2010 in overleg met wethouder Meulman het dringende verzoek weggelegd dat er door de gemeente contact gezocht wordt met de afdeling ruimtelijke ordening om een planning op te gaan nemen voor het bedrijventerrein.