Parkeerprobleem VVA  Ze zijn gestart in Juli 2017 met de uitvoering hiervan. Opgeleverd September 2017

Voetbalgoaltjes Griendweg: De Goaltjes zijn op maandag 3 juli 2017 geplaatst

Jeu-de-boulesbaan: De gebruikers onderhouden de baan zelf.

Bouwen aan de Griendweg.
‘Bouwen Binnen Strakke Contouren’ geeft de mogelijkheid om hier woningen te realiseren.
(gerealiseerd zomer 2009)

Realisatie van een dorpsontwikkelingsplan.
(gerealiseerd eind 2008)

Het verplaatsen van het evenemententerrein als gevolg van bouwen aan de Griendweg.
(tijdelijk vervangend terrein voor KPJ en St. Martinus is niet gerealiseerd, maar zowel KPJ als St. Martinus hebben dit zelf geregeld.)