Turfpad te Achtmaal
Het college van de Gemeente Zundert verleent in principe medewerking aan een verzoek voor de uitbreiding van een bestaand bedrijf en de
ontwikkeling van maximaal 2 bedrijfskavels voor (ambachtelijke) bedrijven op het terrein tussen de Buntweg, Turfpad en
Achtmaalseweg. Hiervoor wordt een procedure tot bestemmingsplanwijziging opgestart.  Oktober 2017: Het traject loopt. De gemeente is in een ver gevorderd stadium aan het onderhandelen met de betrokken bedrijven.

Perenbomen Pastoor de Bakkerstraat / vd Berghstraat De Perenbomen zijn in januari in de vd Berghstraat/Pastoor de Bakkerstraat en Achtmaalseweg vervangen door een  Liquidambar.  2 Perenbomen aan de Achtmaalseweg zijn in april 2017 vervangen. De Perenbomen in de Roland Holstlaan zullen in de planning worden opgenomen om te vervangen.

Fietspad Achtmaalseweg: Nieuwe deklaag fietspad en aanbrengen innovatieve riolering Achtmaalseweg (januari 2018 – mei 2018).Uitvoering staat gepland voor het 1e kwartaal van 2018. Dit is echter ook afhankelijk van de sanitatie en het voorspoedig verloop van onderzoeken. In overleg met de wethouders (26 mei 2016) hebben ze toegelicht dat het onderhoud van het fietspad van de Achtmaalseweg niet in het “programma groot onderhoud wegen 2016-2017 is opgenomen” In de tweede helft van 2016 zou aan de gemeenteraad een voorstel worden ingediend om een extra krediet te verlenen. De toelichting is ‘het voorstel wordt waarschijnlijk op 15.11.2016 behandeld in de gemeenteraad’

Bouwen in de Biezen: Op 7 maart 2018 heeft de Raad van State het bezwaar verworpen mbt de Biezen Achtmaal. Tegen dit project is een beroep ingediend bij de Raad van state. Dit betekent naar verwachting een vertraging van zo’n 8 maanden. Tegen de uitspraak van de raad van state zijn geen verdere juridsche stappenmogelijk. De ambtelijke voorbereidingen van het project blijven doorgaan.

Op 26.01.16 is het voorstel ‘ontwikkeling woningbouwkavels Biezen te Achtmaal’in De Ronde behandeld. Gelukkig is het voorstel m.b.t. de Biezen 16 februari goedgekeurd. Dat is een belangrijke stap voor Achtmaal!! In juli is er een informatieavond geweest (er waren maar 15 mensen present, tegenvallende opkomst)

Bouwen achter locatie ‘pakhuis’  Op dit moment is de grondruil nog niet gepasseerd bij de notaris. In najaar 2016 zal een bijeenkomst worden gehouden met wethouder de Beer over de uitwerking van de woonvisie en overleg/afstemming. September 2017 is er een enquête geweest. Na de uitslag van de enquête over de woonbehoeften wordt dit punt weer opgepakt.

Groenonderhoud Achtmaal  Dorpsraad heeft op 16 Oktober 2016 het groenonderhoud in kaart gaan gebracht. Naar aanleiding hiervan heeft een gesprek plaats gevonden op 2 November bij de Gemeente Zundert. Opnieuw een afspraak gehad in September 2017 mbt groenonderhoud. Gemeente Zundert heeft naar aanleiding van het gesprek al heel wat opgepakt in Achtmaal. Aangegeven om de betonnen paaltjes bij de voormalige Rabobank te verwijderen. Deze zijn eind September verwijderd. Perenbomen bij H.R. Holstlaan wordt vervolgd. Door Gemeente aangegeven dat Burgers meer gebruik moeten gaan maken van Klik en Meld of de BuitenBeter app. Punten worden dan zorgvuldig opgepakt!

Paaltjes van lanschotstraat / Past. de Bakkerstraat

Griepprik in Achtmaal  Wordt voor de 2e maal gegeven. Dit jaar op dinsdag 10 oktober om 13.00 uur in het MFA

Pluktuin Met de gemeente is in November 2017 afgesproken dat de pluktuin voortaan in het maaiplan zal worden opgenomen. De Dorpsraad gaat nog 1x een poging doen om een stukje nabij het Insectenhotel opnieuw in te zaaien. in Juli 2016 is de Pluktuin ingezaaid. September 2016 is door de Gemeente Zundert een bankje bij de Pluktuin geplaatst. Gemeente Zundert gaat het opnemen in het maaiplan. In het voorjaar van 2017 zal er door Jac van de Bemd een Insektenhotel geplaatst gaan worden. Pluktuin zal in week 43 geklepeld/gemaaid worden. Helaas is de Pluktuin niet opgekomen zoals we gehoopt hadden. In het voorjaar van 2017 heeft de Dorpsraad het nog opnieuw ingezaaid (helaas heeft het weer toen niet meegezeten). Pluktuin is eind Augustus gemaaid. Nu is aan ons gevraagd of het mogelijk is om dit stukje grond in het maaiplan op te gaan nemen.

[subpages limit_content="100" class="listclass"]