Onderhoud wegen / werkzaamheden
De asfaltwerkzaamheden zijn volop aan de gang (oa Achtmaalseweg/ Buntweg / Nieuwmoerseweg) Deze verlopen vlot. De communicatie vanuit de hoofdaannemer naar de inwoners verloopt correct en ook snel. Er wordt hard gewerkt om de hinder te beperken.

Als geste heeft de Dorpsraad op 15.04.21 worstenbrood aan de wegenwerkers getrakteerd.

Naast de asfaltwegen is ook onderhoud aan de andere wegen noodzakelijk. De Laveibosstraat is hier een goed voorbeeld van. Deze is al jaren ‘vergeten’ en wordt ook nu nog niet genoemd. Het vermoeden is dat deze het 4e kwartaal wordt meegenomen.

Bij de inkom Van Lanschotstraat en Nieuwmoerseweg bestaat een verkeersonveilige situatie voor fietsers. De Dorpsraad heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om ook deze mee te nemen met het onderhoudswerk

Contact met de wijkagent
Per mail houdt de dorpsraad contact met de wijkagent. Op dit moment zijn er geen dringende zaken.

Bladblazer
Op 14 april is er door de Dorpsraad een bladblazer geschonken aan de gemeenschap Achtmaal. Dit met name voor het onderhoud van het kerkepad / kerkhof

Bouwen Achtmaal Zuid
De procedure m.b.t. de omgevingsvisie is lopend. Er wordt verwacht dat het terrein in 2021 bouwrijp gemaakt kan worden en dan in Q2-2022 de schop de grond ingaat. https://www.achtertpackhuis.nl/

Toekomstvisie Achtmaal
In de vergadering van 10.02.2021 is gesproken over een lange termijn visie voor Achtmaal. De DR wil hier een actieve rol in nemen. De volgende punten zijn tot nu benoemd:

De dorpsraad stelt de vraag hoe de gemeente aankijkt tegen onderwerpen als:

  • Verloop aantal inwoners;
  • Verkeer en vervoer;
  • Voorzieningen;
  • Woningbouw; welk plan volgt na ‘Achtmaal Zuid’?
  • Sociale faciliteiten voor Achtmaalse ouderen;
  • Woonfaciliteiten voor Achtmaalse ouderen.

Gemeente Zundert – lopende punten
Op 18.03.2021 hebben we een bestuurlijk overleg gehad met de Gemeente Zundert waarin we diverse punten besproken hebben o.a.

  • Bereikbaarheid van het dorp voor hulpdiensten
  • Wegwerkzaamheden
  • Bouwen in Achtmaal
  • Overige zaken

 

 

[subpages limit_content="100" class="listclass"]