Buurtpreventie Zundert

Bekijk hier de uitnodiging (pdf)
En hier de incidenten protocol (pdf)

Uitnodiging

voor de officiële start van de Buurtpreventie Zundert in Achtmaal

11 februari 2014 om 20:00 uur in
Zaal “De Toekomst”

Namens het uitvoerend comité

Anita van Nispen Cees Jacobs Erica Zoeteman Marius Cox

Johan Godrie Miranda van Aert Ad van Gastel
Adri van Hooijdonk

Frans Raats Lian Godrie Kees Peeters Maria de Cock

Buurtpreventie Zundert

EERSTE NIEUWSBRIEF Buurtpreventie Achtmaal

AAN ALLE INWONERS VAN ACHTMAAL

Met deze brief nodigen wij u uit voor de officiële start van onze buurtpreventie op dinsdag 11 februari om 20.00uur bij “De Toekomst”.
Op die avond krijgen de aanwezigen (komt allen!!) uitleg over hoe onze buurtpreventie opstart en zich daarna verder wil ontwikkelen.

Burgemeester Leny Poppe-de Looff zal na alle uitleg het officiële startsein geven. Muziekvereniging St Martinus zal dit feestelijk omlijsten.

Op initiatief van de Dorpsraad zijn er al veel enthousiaste mensen die zich inzetten voor een veilig en prettig Achtmaal. Er is een werkgroep gevormd van een tiental mensen die vergaderingen hebben voorbereid. In samenwerking met 30 straatcontactpersonen is daarbij Achtmaal ingedeeld in
9 wijken. De straatcontactpersonen voor uw adres vindt u op uw meterkastkaart, die gelijktijdig met deze brief en een flyer bij u is bezorgd.

Buurtpreventie, wat houdt het nou in? De bedoeling is dat wij als inwoners van Achtmaal gaan optreden als extra ogen en oren van de politie. Dat heeft twee voordelen.
Ten eerste wordt ons dorp minder aantrekkelijk voor dieven omdat, onder andere met buurtpreventieborden, kenbaar wordt gemaakt dat we in Achtmaal aan buurtpreventie doen.
Ten tweede wordt de kans dat diefstallen opgelost worden groter, doordat we goed gaan opletten en verdachte of afwijkende zaken bij de politie melden.

De politie heeft een centrale positie in het systeem. Bewoners die toch slachtoffer zijn geworden van een inbraak melden dit zelf bij de politie. Op het noodnummer 112 als er nog kans is dat de dieven in de directe omgeving zijn. Anders op het gewone nummer van de politie 0900-8844.
Daarna melden ze het ook aan één van de straatcontactpersonen van hun wijk. Dat kan door een mail te sturen of één van de contactpersonen op uw meterkastkaart te bellen of er even langs te lopen. Die gaat dan in de directe omgeving kenbaar maken dat er wat gebeurd is. We hopen dan dat één van de buren iets heeft gemerkt wat hij in relatie met de diefstal verdacht vindt. Als dat zo is meldt hij dat ook weer eerst aan de politie 0900-8844 en daarna aan een van de straatcontactpersonen van hun wijk.

De straatcontactpersonen blijven ook de extra schakel met de overheid. Als u vindt dat er niet goed of te weinig door de politie is gereageerd kunt u dat aan de straatcontactpersonen melden. Zij zorgen dat het bij de politie en burgemeester wordt aangekaart.

Deze eerste nieuwsbrief krijgen alle inwoners van ons dorp nu huis-aan-huis in de brievenbus. In het vervolg zal de nieuwsbrief alléén per email worden toegestuurd en op de website worden opgenomen. Wij vragen u met klem, om uw email-adres met naam en adres door te geven op het emailadres dat is vermeld op de meterkastkaart.

Het email-adres kan ook gebruikt worden om de nieuwsbrief van de Dorpsraad te ontvangen.

website: www.buurtpreventiezundert.nl/achtmaal/ 1 februari 2014 mail: achtmaal@buurtpreventiezundert.nl