Buurtpreventie Achtmaal

Sinds 11 februari 2014 is Buurtpreventie Achtmaal van staart gegaan. Het doel is om burgers meer te betrekken bij de veiligheid in de buurt en beter samen te werken met de politie. Door middel van coordinatoren en straatcontactpersonen kunnen burgers melden als zij iets verdachts zien of als zij iets meegemaakt hebben. Deze signalen en gebeurtenissen worden vervolgens met de politie besproken zodat die beter in staat is om inbrekers en overlast aan te pakken.
Achtmaal is in korte tijd in staat geweest om een enthousiast Buurtpreventie team te ontwikkelen. Zo zie je maar weer waar een klein dorp groot in kan zijn!