ZUNDERT/ACHTMAAL – Het college van burgemeester en wethouders in Zundert heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Biezen vast te stellen. Planlocatie de Biezen is gelegen direct ten zuiden van Achtmaal tussen de Aartsberg, Biezen en de Griendweg.

De planlocatie is al meer dan 25 jaar gemeentelijk eigendom en in beeld voor de bouw van woningen. In 2015 is een haalbaarheidsanalyse opgesteld voor de afronding van de Biezen. Deze analyse toonde aan dat deze ontwikkeling beleidsmatig en stedenbouwkundig haalbaar is en dat de grondexploitatie een positief resultaat laat zien.

Kavels
Op basis van deze haalbaarheidsanalyse heeft de gemeenteraad begin dit jaar de eerste grondexploitatie vastgesteld. Het projectplan is vervolgens verder uitgewerkt en in procedure gebracht. Het plan omvat de ontwikkeling van vijf woningbouwkavels tussen de Biezen en de Aartsberg. Aansluitend op de bestaande bebouwingsstructuur kunnen hier drie vrijstaande en twee twee-onder-een kap woningen worden gerealiseerd. Omdat het voornemen niet paste binnen het vigerende bestemmingsplan, was een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.