Echtpaar Van Bergen-Van der Kloot viert 65-jarig huwelijk

ACHTMAAL – Na 65 jaar nog gelukkig getrouwd en nog altijd bij elkaar. Dat gebeurt niet vaak, maar volgens Nilles en Marie van Bergen-Van der Kloot is het simpel: “Het leven gaat vanzelf. Je loopt van het een in het ander en je kunt er eigenlijk geen peil op trekken”, glimlacht Nilles. “We zijn vooral heel dankbaar.”

Volwassen 
Met hut huwelijk begon ook het volwassen leven voor de twee. Nilles heeft op flink wat plekken gewerkt, waaronder bij de suikerfabriek in Stampersgat en nog even bij de Groko om tot slot voor timmerfabriek De Horizon te werken, waar hij met z’n 57e met pensioen ging. Marie deed het huishouden. “Met zes kinderen is dat natuurlijk een dagtaak. Tijd om op een ander te poetsen had ik niet, ik had het al druk genoeg!” Toch kijkt ze met een mooi gevoel terug op die periode. “Op woensdagmiddag kwamen de kinderen uit de buurt op het grasveldje vlakbij ons huis aan de Laveibosstraat voetballen. En ja, er ging weleens een bal door de ruit, kan gebeuren. Het was dus al snel ‘voetballen bij Marie, want daar mag alles’.”

Herinneringen
Maar naast al dat werken hadden en hebben de twee ook zeker hun hobby’s. Ze dansten graag, speelden toneel. Marie heeft een heel tapijt gemacrameed en had haar handwerkjes, Nilles stoot nog regelmatig een balletje in De Nachtegaal. “En”, voegt hij daar aan toe. “Ik rijd nog steeds auto. Wel een 45-km auto, maar het gaat me nog steeds goed af.” Over het leven: “Tja”, verzucht Nilles die zijn 40-jarige broer verloor bij een auto-ongeluk. “Je kunt er weinig over zeggen. Als je ouder wordt ga je daar wat meer over nadenken en dat is niet altijd even makkelijk.” Aan de andere kant: er zijn legio mooie herinneringen. Nilles: “We kweekten ook kerstbomen. Nou dat was een gouden handel, ik verkocht ze wel per honderd.” Marie knikt. “Daar hebben we nog een keer goed van kunnen feesten.” En zo komen er nog meer herinneringen boven drijven. Het 65-jarige huwelijksfeest op 24 november was bescheiden, het is immers al snel te druk voor ons, zegt Nilles met een knipoog. Maar wat wil je met zo’n familie? Samen kregen Marie en Nilles zes kinderen, hebben ze al acht kleinkinderen. “En het derde achterkleinkind wordt rond de kerstdagen verwacht”, vertellen ze allebei met een grote glimlach.

Groot Rikkonkours Achtmaal 2019

Achtmaal – Het gonst inmiddels van de geruchten; het KPJ Achtmaal Rikkonkours, traditioneel op de 4 zondagen van januari: gaat dat eigenlijk nog door nu KPJ Achtmaal ter ziele is gegaan? Gelukkig kunnen we hier positief op antwoorden: op de 4 zondagen van januari zal er in Achtmaal gewoon weer worden gerikt en kan er een gooi gedaan worden naar een prestigieuze plaats in het klassement.

Een strak georganiseerd rikkonkours met een dergelijke omvang en waar, niet onbelangrijk, tientallen mensen reikhalzend naar uitkijken en vol enthousiasme aan deelnemen laten klappen zou een doodzonde zijn. Met een klein comité van oude vrijwilligers is de kans opgepakt om het konkours ook in de eerste maand van 2019 weer te organiseren. Op de zondagen 6, 13, 20 en 27 januari 2019 zullen de kaarters weer vanaf 19.30 uur stipt van start gaan om een lekker potje te kaarten, een mooie plek in het dagklassement te behalen of een poging doen om een graai te nemen in de goedgevulde prijzenpot voor het eindklassement. Er zal zoals vanouds weer worden gerikt in 2x 18 potjes, waarbij halverwege zal worden gewisseld van tafel. Dit alles onder deskundige leiding. Plaats van handeling: Zaal de Toekomst, Achtmaal. Nieuw dit jaar is dat de opbrengst dit jaar ten goede komt aan Stichting Opkikker, een stichting die er voor zorgt dat gezinnen met een ziek kind weer even op kracht kunnen komen. Een leuke kaartavond en een goed doel, dus komt allen!

Info avond Dorpsraad en de Buurtpreventie

Op vrijdag 23 november organiseerden de Buurtpreventie en de Dorpsraad Achtmaal gezamenlijk een interessante infoavond met een gevarieerd programma. De Achtmaalse bevolking heeft in zeer grote getalen gehoor gegeven aan de uitnodiging; vele belangstellenden waren om 20:00 present! Geweldig!! De Buurtpreventie en de Dorpsraad kijken tevreden terug op een geslaagde avond!
De avond werd geopend door Anita van Nispen namens de Buurtpreventie. Van haar kreeg het publiek info over de WhatsApp groepen, tips en trucks en successen van de Buurtpreventie Achtmaal te horen. Buurtpreventie Achtmaal heeft onlangs met medewerkers van de gemeente Zundert en andere belanghebbenden een buurtschouw in de kern van Achtmaal gelopen. Verbeterpunten op het gebied van veiligheid en de groenvoorziening zijn in een overzicht opgenomen. De resultaten zijn gedeeld met de aanwezigen. Vervolgens gaf de Marius Cox een presentatie over het verloop van het aantal inbraken en andere incidenten in Zundert, uiteraard met specifieke cijfers voor Achtmaal.
Na de pauze nam Christ-Jan van Bedaf, de voorzitter van de Dorpsraad, het woord. Kort lichtte hij de onderwerpen toe welke de Dorpsraad het afgelopen jaar op de agenda had staan, zoals woningbouw in Achtmaal, het onderhoud van het groen en de wegen in Achtmaal, de rol in de pilot met betrekking tot de leegstaande stallen en schuren en de aankleding van de dorpskern rondom de feestdagen. Tevens werd Remy Godrie als nieuw bestuurslid van de Dorpsraad voorgesteld.
Vervolgens nam Marien Provoost, beleidsadviseur landelijk gebied bij de Gemeente Zundert, het woord. Marien vertelde over de pilot om de agrarische leegstand tegen te gaan. Achtmaal heeft een groot buitengebied, waar mogelijk nu en in de komende jaren een flink aantal Vrijkomende Agrarische Bebouwingen, afgekort als VAB, zullen komen. Voor de Achtmaalse betrokkenen is het onderwerp VAB zeer actueel en heeft grote impact. Marien heeft het traject wat de gemeente gaat lopen een duidelijke manier toegelicht.
Als slot ging Christ-Jan van Bedaf de dialoog met Wethouder Patrick Kok aan. Het gesprek ging over actuele onderwerpen die in Achtmaal spelen.. Wethouder Kok informeerde over de plannen voor het bouwen van woningen op de locatie ‘Achtmaal Zuid’, voor de inwoners van Achtmaal, ook wel genoemd ‘achter het pakhuis’. Vanuit het publiek werden vragen gesteld, zoals over de bibliotheek, de veiligheid voor fietsers langs de Buntweg en het kruispunt rondom café Den Thuur. Ook op de ingekomen vragen via de mail, gaf de wethouder antwoord. De aanwezigen kregen heldere antwoorden, soms met toezeggingen op korte of langere termijn of ook wel eens een ‘nee’. Helaas is ‘nee’ ook een antwoord. Uit het gesprek bleek dat er in Achtmaal nog genoeg initiatieven en ontwikkelingen klaar staan voor de komende jaar. De inwoners zijn betrokken bij het dorp en dragen dit zeker een warm hart toe!
Het Buurtteam Achtmaal van Rabobank De Zuidelijke Baronie zorgde voor hapje tijdens het naborrelen. Rabobank bedankt! Uiteraard werd er tot in de late uurtjes nagepraat.
Op de Facebook pagina ‘Dorpsraad Achtmaal’ zijn foto’s van deze succesvolle avond geplaatst.
Alle aanwezigen bedankt dat jullie er waren en tot volgend jaar !!

Openbare werkbijeenkomst als vervolg op waterproblematiek zomer 2018

ZUNDERT – “Maandenlang hebben we op regen moeten wachten en toen het eenmaal viel was ik het na vijf minuten al beu.” Een uitspraak die iedereen die buiten werkt zelf gedaan zou kunnen hebben, of misschien zelfs wel gedaan heeft. En zo zou men ook heel snel kunnen vergeten dat we afgelopen zomer door het oog van de naald gekropen zijn als het gaat om het oppompen van beregeningswater.

Afgelopen zomer is voor iedereen weer eens kraakhelder geworden waarom de beschikbaarheid van beregeningswater zo essentieel is. Grotendeels hebben de meeste kwekers/telers/landbouwers de problemen kunnen oplossen, maar wel met inzet van veel tijd en middelen én behulpzaamheid van het waterschap. Met het verdwijnen van de zomer, zijn ook de meeste problemen op dit gebied wel verdwenen. Maar nog altijd is de grondwaterstand extreem laag. De opgedroogde vennen in de natuurgebieden zijn daarvan een voorbeeld. Onder normale omstandigheden zal de stand de komende maanden weer stijgen naar gewone waarden, maar wie durft nog uit te gaan van normale omstandigheden?

Het feit dat wetenschappers voorspellen dat een droogte als afgelopen jaar vaker voor kan gaan komen én de extreem lage grondwaterstand is een extra motivatie om samen te gaan kijken welke (eenvoudige) maatregelen we op korte termijn op bedrijfsniveau kunnen gaan nemen. Dat doen we samen, met alle agrarisch ingezetenen uit het stroomgebied van de Aa of Weerijs. Dat is dus eigenlijk onze hele gemeente Zundert. Zoals het er nu voor staat zal het waterschap op 1 april moeten kijken hoe de grondwaterstand zich deze winter heeft ontwikkeld, en zal ze het beleid daarop af gaan stemmen. Met de huidige stand zou dat kunnen leiden tot een onttrekking vanuit het bodemwater. Dat zou voor veel van onze een ware catastrofe kunnen zijn. Zover willen wij het niet laten komen, dus tijd voor actie.

Onder het mom “Water kunnen we niet maken, maar zonder water kunnen we niets maken!” gaan we samen aan de slag. We zien u graag op onze werkbijeenkomst!