Johan Tax ontvangt Koninklijke Onderscheiding

Zojuist ontvangt Johan Tax een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Poppe-de Looff van de gemeente Zundert. De heer Tax is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.  

Tijdens het 100-jarig jubileumfeest van kruisboogvereniging Komst des Vredes wordt de heer Tax verrast. De heer Tax is sinds 1974 lid van de vereniging. Door de jaren heen heeft hij verschillende rollen vervuld, zoals bestuurslid, actief schutter, trainer van de jeugd en begeleider van nagenoeg alle leden. Hiermee zette hij zich altijd in om de kruisboogsport bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Hij is een drijvende kracht binnen de vereniging en staat altijd klaar voor zijn medemens.

Tevens is de heer Tax 45 jaar actief bij buurtschap Achtmaal. Al geruime tijd is hij mede verantwoordelijk voor de opbouw van de tent. Onder zijn deskundige leiding wordt de tent op professionele wijze opgezet en afgebroken. Veiligheid staat hierbij voorop.

Vanwege zijn jarenlange verdiensten ontvangt de heer Tax de onderscheiding.

Kruisboogvereniging Komst des Vredes uit Achtmaal viert 100-jarig jubileum

Verjaardagen zijn er om te worden gevierd. Wel heel speciaal echter wordt het als het gaat om een honderdste verjaardag. In Achtmaal is het bijna zover, want komende vrijdag bestaat kruisboogvereniging Komst des Vredes er precies honderd jaar. Clubvoorzitter Frans Boden en Alphons van Aert, voorzitter van de jubileumcommissie, duiken in de geschiedenis van ‘hun’ vereniging.

Dat laatste is Alphons van Aert meer dan toevertrouwd. De bijna 64-jarige verenigingsman is op 1 maart namelijk precies vijftig jaar lid van de op 1 maart 1919 officieel opgerichte kruisboogvereniging die nog altijd thuis is waar het ooit begon: op de locatie aan de Achtmaalseweg 178. Bij ‘Den Thuur’ dus. “Die locatie was eigendom van mijn vader Stan van Aert”, vertelt Alphons van Aert. “Mijn vader had de horeca weer overgenomen van Jozef van Aert. Zo ben ik erin gerold. Ik ben de jongste uit een gezin van zes. Mijn andere broers zijn ook lid, net als een zwager. Wat dat betreft is het voor mij wel een beetje een familieaangelegenheid, al ben ik nu nog het enige actieve lid van ons gezin. Ik ben dus al vijftig jaar actief als schutter. Dat gaat me soms goed af en soms iets minder.”

Populair

De kruisboogsport mocht zich een eeuw gelden verheugen in een grote populariteit, zo maakt Alphons van Aert duidelijk. “Er werden in die periode meer kruisboogverenigingen opgericht in de buurt”, vertelt hij. “De Gezellige Vrienden uit Zundert bijvoorbeeld, en De Alpenjagers uit Roosendaal. Met deze clubs hebben we ook nauwe contacten. Jozef van Aert zat op 1 maart 1919 trouwens al in de horeca. Bij de buren van Nooit Gedacht, een andere kruisboogvereniging uit Achtmaal, zijn de reglementen overgenomen voor onze vereniging.”

Voorzitter

Frans Boden is sinds 1990 de zesde voorzitter in de clubhistorie. Hij werd in 1983 lid van Komst des Vredes na deelname aan een kermisverschieting in Achtmaal. “Daarna werd aan mij gevraagd: ‘Is dat kruisboogschieten niks voor jou?’ Van het een kwam het ander. Net als Alphons ben ik nog steeds actief als schutter. De leeftijd gaat echter meespelen, ervaar ik. Dat heeft vooral met zicht te maken. Anderen krijgen op zeker moment te maken met een trillende hand, of de boog wordt eenvoudigweg te zwaar. Desondanks zijn er genoeg mensen die tot op hoge leeftijd mee kunnen blijven doen.”

Meehelpen

Wie als actieve schutter moet afhaken, blijft in veel gevallen echter gewoon verbonden aan de club, zo wordt duidelijk. “Het sociale aspect is óók belangrijk”, aldus Frans Boden. “Bovendien kan er nog altijd volop worden meegeholpen. Bij clinics, bij vrije verschietingen, bij het schoonmaken van de accommodatie, bij onderhoudswerkzaamheden, noem maar op. Dat geldt ook voor kringverschietingen, nationale wedstrijden of concoursen. Dan moeten er bijvoorbeeld resultaten worden ingevoerd in de computer, of is er hulp nodig bij het jureren.”

Topschutters

Volgens Alphons van Aert is er altijd volop werk aan de winkel. Hij doet het naar eigen zeggen graag. “Wij zijn verbonden met Komst des Vredes. We staan ervoor en dat stralen we naar buiten toe ook uit. Zo wonen we ook bondsvergaderingen bij. Daarnaast zijn we, samen met andere verenigingen, aangesloten bij de Kring Zundert. Daar verschieten we om en om onze kringwedstrijden. Verder doen we mee aan wedstrijden van de Nederlandse Kruisboog Bond (NKB), masterwedstrijden, nationale kampioenschappen en concoursen.” Verder noemt hij de wedstrijden om de Gouden Frans Fakkers Pijl. Alphons van Aert: “Hier doen de 48 beste schutters van Nederland aan mee. Ook onze vereniging telt enkele topschutters. ‘Last but not least’ is er dan nog de strijd om de Van de Wall Beker. “Dat is één van de belangrijkste wedstrijden van de Kring Zundert”, zegt hij. “Hier doen alle verenigingen aan mee met hun beste schutters.”

Solistisch

De vele sportieve uitdagingen ten spijt, loopt het vandaag de dag qua belangstelling niet storm bij Komst des Vredes, constateren Boden en Van Aert. “Maar dat geldt voor de hele schietsport in zijn algemeenheid. In de jaren ’80 zaten we met 53 leden aan onze top. Momenteel hebben we 37 leden. Dat mogen er wel meer zijn. Er zijn altijd wel deelnemers aan kermisverschietingen, vrije verschietingen en onze Open Dag, maar meestal blijft het bij die ene keer. Misschien heeft het er mee te maken dat onze sport niet zo spectaculair oogt. Bovendien verandert de maatschappij. Mensen zijn minder snel bereid om zich te binden aan een vereniging, ze zijn wat meer solistisch. Maar misschien is er straks wel weer een opleving.”

Inkomsten

Dat laatste zou Komst des Vredes welkom zijn. Extra leden betekenen immers extra geld, als is de contributie bij de Achtmaalse kruisboogvereniging slechts één bron van inkomsten. “We hebben daarnaast sponsoren via een bord in onze schietaccommodatie én de inkomsten uit het Tour de France-spel dat we sinds 1990 elk jaar houden”, aldus Alphons van Aert. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook uitgaven, zo maakt hij duidelijk. Contributieafdrachten aan de NKB en de Kring Zundert bijvoorbeeld, en de kosten van onderhoud aan de accommodatie. “En niet te vergeten het prijzengeld”, weet Van Aert. “We hebben namelijk ook interne wedstrijden, zoals het koningschieten en de kerstverschieting. Onze agenda is het hele jaar door gevuld. We beginnen in de vierde week van januari en eindigen in de derde week van december.”

Samenwerking

Van echte rivaliteit met andere kruisboogverenigingen is vandaag de dag volgens Alphons van Aert trouwens niet veel meer over. “Als we het aan de bar over onze resultaten hebben, praten we ook over die van anderen. We houden onze collega’s in de gaten, maar concurrentie is iets van vroeger. We werken vooral samen. De winterkampioenschappen bijvoorbeeld worden opgezet door alle negen verenigingen van de Kring Zundert. Als vereniging alleen is dat ook niet meer te doen. Je bent op elkaar aangewezen. Samen staan we sterk. Er is geen rivaliteit meer, we feliciteren elkaar bij gewonnen wedstrijden.”

Kampioenschappen

En winnen heeft Komst des Vredes in haar 100-jarig bestaan volop gedaan, vertelt een trotse Alphons van Art. “We zijn meerdere keren nationaal kampioen geweest en hebben ook diverse keren het kampioenschap van de Kring Zundert gepakt. Ook de in 1964 in het leven geroepen Van de Wall Beker hebben we regelmatig gewonnen. Toen we de beker in 1981 voor de vijfde keer wonnen, mochten we hem officieel houden. We hebben ‘m teruggeschonken, want anders zou het toernooi komen te vervallen. Daarna hebben we hem trouwens nog een aantal keren gewonnen.”

Getalenteerd

Maar kruisboogvereniging Komst des Vredes telt dan ook een aantal buitengewoon getalenteerde leden. “Absolute topper is Ferry van den Broek”, vertelt Van Aert. “Hij is momenteel koning én keizer. Het door onze club in ere herstelde keizerschap verwerf je als je drie keer achter elkaar koning wordt of als je vijf keer in totaal koning wordt. Ferry is het beide gelukt. Andere toppers zijn de broers Johan en René Tax, Arno Dictus en Erwin Tax. Klasse en materiaal zijn bepalend voor succes, maar de professionele aanpak door deze schutters brengt ze telkens weer een niveau hoger.”l

Mooie, leuke én grappige creaties bij optocht van De Gouwe Stad

DE GOUWE STAD – Ook in Achtmaal, oftewel De Gouwe Stad, reed zaterdag de optocht door het dorp. Er waren weer mooie, leuke én grappige creaties te bewonderen. Zie hier de foto’s!

De uitslag is als volgt: 

De hoofdprijs – De Beste Achtmaalse Prijs – is gewonnen door: 
C.V. Pijpen vijf gilde – Ik roekhoe 

Wagens: 
1e prijs: C.V. Eigenwijs – Mieke de Mammoet 
2e prijs: C.V. naar de klote – Ut vlieg vutbij as ik mee m’n slee 
3e prijs: C.V. d’n draankurgels – Gouwe vies 

Groepen:
1e prijs: C.V. Alles op ut lest – Easyslet.com 
2e prijs: Buurman & Buurman – Oose nond ies gevlooge 
3e prijs: Wij van buitenaf – Hek(s)tics#elektrisch 

Ook werd er voorafgaand aan de grote optocht de kinderoptocht gehouden. Er waren in totaal meer dan zeventig deelnemers met tien verschillende creaties. Daar gaat de uitslag als volgt: 

De hoofdprijs – de beste Achtmaalse prijs bij de kinderoptocht is gewonnen door: 
‘C.V. de Helden – Mariokast vliegt vurbij dun bocht, in den Agmaolse kienderoptoch’ 

1e prijs: ‘Ut vlieg vutbij opvolging genoeg’ 
2e prijs: Medjes groep 4 
3e prijs: Soeper goudpoeper vliegt vurbij

Wandelroute: Moerasgebied De Ma(a)tjes prikkelt de ogen en de neus

EN ROUTEACHTMAAL – Helemaal achterin Achtmaal, op de grens met het Belgische Nieuwmoer, ligt natuur- gebied De Matjes.Gids Ad de Klerk neemt ons er mee terug in de tijd.Annelies Wijnen 07-03-19, 12:45 Bron: BN DeStem

Enkele jaren geleden heeft Staatsbosbeheer een prachtige wandelroute uitgezet door De Matjes, ook wel De Maatjes genoemd. Natuurgids Ad de Klerk uit Rijsbergen kent het gebied op zijn duimpje. Samen met hem keren we even terug naar de tijden van turf, moeras en smokkel.

We rijden vanuit Achtmaal een stukje door België naar Nieuwmoer en gaan bij knooppunt 18 linksaf. Bij Hanneke Wiewau linksaf een hobbelig zandpad op om de auto op parkeerplaats De Maatjes te zetten. We lopen rechtdoor richting het moeras en worden bevangen door een rottende geur en omringd door onvermijdelijke muggen.

Kiekendief

Bij het fietspad (17), slaan we linksaf. We zien een troep wilde ganzen en horen het geluid van kiekendief en rietgors. Voorbij de driesprong staat een bord Den Dooden Draad (17), waar we rechtsaf slaan. Ad legt uit dat deze ongerepte natuur ideaal was voor smokkelaars, zij alleen kenden de weg. Aangekomen bij een hek slaan we linksaf (38) een pad op en lopen nu precies op de Belgisch-Nederlandse grens. Aan weerszijden zien we kleinschalige landbouw met vooral gemaaid gras. De els en de wilg zijn de enige boomsoorten hier, want zij kunnen met de voeten in het water.

We vervolgen het pad, een onzichtbare dijk, omzoomd door hoog riet. Ondertussen word ik bijgepraat over de plaatselijke geschiedenis. De straatarme bevolking maakte enkele eeuwen terug lange dagen als turfsteker. Nederland en België waren nog één, de exploitatie van deze Nassaugronden was in handen van aristocratische families. Ook trappistenkloosters bezaten zogenoemde turfconcessies. De turfwinning zorgde voor werk en bewoning. Na deze periode kwamen gronden te koop voor de dorpsbewoners, maar pas vanaf 1900 begonnen grootschalige ontginningen.

Begroeiing

Ons pad slingert verder tussen bijna ondoordringbare begroeiing op Nederlands grondgebied. Ineens staan we op een grote open vlakte waar smalle stroken begroeiing tot de turfvaart aangeven hoe vroeger de platbodems klaarlagen voor het turfvervoer. Ik loop hier op grond als zachte kussentjes. Het is veen dat in dit jaargetijde droogvalt. Ik zie de zeldzame veenpluisplant, witte vlokken lijkend op katoen. Aan het einde van het pad (36) slaan we rechtsaf en na de bocht wordt het eerste door-staphek zichtbaar. Na een volgend doorstaphek komen we op een grote grasvlakte met in de verte zicht op een vervallen eendenkooi.

(Tekst gaat verder onder de foto)

© Tekstbureau Viniscript

Driehoeksverdeling

Daar nemen we rechts opnieuw een door-staphek, waar een betonnen paal van de Rijks Driehoeksverdeling zichtbaar wordt. We steken rechtdoor en houden vervolgens rechts aan bij weer twee doorstaphekken. We passeren een met water gevulde turfput en gaan over een houten loopbrug naar het volgende doorstaphek. We komen terecht in heel hoog gras, waar een platgetrapt stuk de baan vrijmaakt. Een witte reiger houdt ons op afstand in de gaten. Telkens links aanhouden bij het passeren van nog enkele doorstaphekken met de Kleine Beek aan onze linkerhand. Dan over een pontonbrug (37) en vervolgens teruglopen aan de andere kant van deze beek.

Afsluitpaal

Bij de eerste mogelijkheid slaan we rechtsaf een halfverhard pad op, langs een afsluitpaal. We volgen het pad langs de maïsvelden tot de verharde weg en slaan rechtsaf (99). Ongemerkt lopen we weer op Belgisch grondgebied. Deze verharde weg markeert de dodendraad, die in het voorjaar wordt gesymboliseerd door honderden bloeiende krokussen.

In de verte zien we uitkijktoren De Klot opdoemen. Na beklimming kijk je ver over dit bijzondere landschap. Weer beneden gaan we rechtsaf langs De Klot (1, 87). Dit verharde pad wordt gevolgd totdat we linksaf (86) gaan bij Hanneke Wiewau, waar even verderop onze auto op ons staat te wachten.

© Tekstbureau Viniscript